Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya jodtabletter delas ut i Oskarshamns kommun

Vinrött kuvert med jodtabletter

Innan midsommar ska alla som bor i den inre beredskapszonen vid kärnkraftverket i Oskarshamns kommun ha fått nya jodtabletter. Jodtabletterna delas ut för att skydda allmänheten vid en kärnkraftsolycka.

Regeringen har bestämt att alla som bor i den inre beredskapszonen ska ha tillgång till förhandsutdelade jodtabletter. Förhandsutdelning sker även till skolor, barnomsorg, företag och andra verksamheter i den inre beredskapszonen, ett geografiskt område cirka 12–15 kilometer från kärnkraftverket. Några samhällen i inre beredskapszonen som berörs är Misterhult, Fårbo och Figeholm. Det är ungefär 3 000 hushåll i Oskarshamns kommun som får nya jodtabletter.

Innan midsommar ska alla berörda ha fått ett paket med posten som innehåller jodtabletter till hushållet och informationsbroschyrer. Den som efter midsommar inte har fått paketet med jodtabletter i sin brevlåda uppmanas söka kontakt med Länsstyrelsen Kalmar län som hjälper till att förmedla jodtabletter. Förhandsutdelningen baseras på adressregister och folkbokföring.

Om vissa hushåll inte får något paket kan det bero på flera olika saker. Till exempel kan det finnas fler hushåll än vad som är känt på en och samma adress. Ett annat exempel är att någon bor i inre beredskapszonen, men är folkbokförd på en annan plats utanför inre beredskapszonen.

Jodtabletterna har ett bäst-före-datum och behöver därför förnyas var femte år. Senast jodtabletter förhandsutdelades var 2016. Syftet med jodtabletterna är att undvika att människor drabbas av sköldkörtelcancer efter en kärnkraftsolycka. Jodtabletterna mättar sköldkörteln med icke radioaktiv jod och hindrar därmed sköldkörteln från att ta upp radioaktiv jod. Jodtabletterna ska endast tas på uppmaning av Länsstyrelsen Kalmar län och i anslutning till en kärnkraftsolycka.

Överblivna eller gamla jodtabletter kan lämnas till närmaste apotek för destruktion på ett säkert sätt.

Kontakt