Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lättnader införs i restriktionerna - men inte läge för fest

ben på flera personer som går över torg

Vi är många som fått sätta festligheter på paus till följd av pandemin och enligt rådande smittläge är det tyvärr fortfarande inte läge att ordna större privata fester. I samband med att taken för deltagare höjs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ser länsstyrelserna att allmänhetens frågor ökat kring om det är okej att arrangera privata fester. Max 8 personer gäller fortfarande för uthyrning av lokaler inomhus för privata sammankomster. Detta är en av punkterna i veckans nationella lägesbild från länsstyrelsernas pandemitillsyn.

Regeringen har presenterat fem steg för hur rådande restriktioner ska anpassas och successivt avvecklas och Folkhälsomyndigheten beskriver samma process i tre olika nivåer. De första lättnaderna infördes idag som bland annat möjliggör att fler kan delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar exempelvis vid idrotts- och kulturevenemang. Fler lättnader och anpassningen av smittskyddsåtgärder införs i olika steg men det hela bygger på att smittspridningen, vårdbelastningen och vaccinationstakten följer Folkhälsomyndighetens scenario.

På länsstyrelsernas webbplats finns mer information om vad lättnaderna innebär samt de nya taken för deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Inte läge för fest

Länsstyrelserna har fått en strid ström av frågor, främst från allmänheten, om de kan arrangera privata fester nu när lättnader införs från och med 1 juni. De höjda taken för deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller inte för uthyrning av lokaler inomhus för privata sammankomster och detta skapar förvirring och i många fall besvikelse. Även om den tillfälliga covid-19-lagen inte omfattar privata fester i privata hem och trädgårdar ser länsstyrelserna att det är viktigt att kommunicera kring lämpligheten. Fortfarande gäller dels det individuella ansvaret enligt smittskyddslagen, dels Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer som bygger på skyddsplikten. Enligt Folkhälsomyndigheten är smittspridningen fortsatt hög och betonar att covid-19 sprids vid nära kontakt och ofta i hemmiljö, vilket föranleder att man ska umgås i en mindre krets så att antalet nära kontakter minskas så mycket som möjligt.

Ta del av den veckovisa nationella uppföljningen

Idag skickar Länsstyrelsen i Dalarnas län en nationell veckosammanställning av länsstyrelsernas tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen till Regeringskansliet.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, som avser vecka 21 Länk till annan webbplats.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

  • 8 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får högst ha 20 deltagare inomhus utan anvisad sittplats.
  • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
  • 100 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
  • 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats
  • 150 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start-, tävlings- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar, handelsplatser, långväga kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning längre än 15 mil, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning eller användning av platser för privata sammankomster.

Kontakt

Tillsynshandläggarna för den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon (växeln) 010-2238000