Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen fortsätter handlägga coronastöd

Regeringen förlänger stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin. Stöden kommer fortsatt att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Regeringen beslutade på torsdagen förra veckan att omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare ska förlängas för perioden mars–juni 2021. Stöden riktar sig till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin.

Länsstyrelserna har fortsatt regeringens uppdrag att handlägga och besluta om de förlängda stöden. Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2021. Stöden kommer att kunna sökas fram till och med den 15 september 2021. För tidigare stödperioder går det fram till den 15 juni att söka omsättningsstöd till handelsbolag. Sista ansökningsdag för de senaste stödperioderna gällande enskilda näringsidkare var den 30 april 2021.

Hittills har länsstyrelserna fått in 25 658 ansökningar från hela landet och beviljat cirka 1,6 miljarder kronor i stöd.

Omsättningsstöden

  • För att kunna söka stöd för mars–juni 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.
  • Nettoomsättningen under 2019 ska ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag.
  • Likt tidigare period kommer det att vara möjligt för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet till enskilda näringsidkare, förutsatt att de uppfyller de andra villkoren för stöd.
  • Regeringen har aviserat att det är aktuellt att förlänga stöden till september. Det har dock inte beslutats än.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Omsättningsstöd till handelsbolag

Kontakt