Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vår demokrati är värd att vårda

Länets kommunstyrelseordförande, regionstyrelsens ordförande och Kalmar läns museums chef undertecknar deklaration för en stark demokrati

Länets kommunstyrelseordföranden, regionstyrelsens ordförande och Kalmar läns museums chef undertecknar Deklaration för en stark demokrati

Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län, Kalmar läns museum och länets samtliga tolv kommuner vill arbeta tillsammans för att värna vår viktiga demokrati. Vid en digital ceremoni undertecknade idag alla kommunstyrelseordföranden, regionstyrelsens ordförande och Kalmar läns museums chef en Deklaration för en stark demokrati, som har tagits fram av kommittén Demokratin 100 år.

Undertecknandet gjordes tillsammans med Peter Örn som är ordförande för kommittén. Tanken med deklarationen är att alla organisationer som undertecknar den ska åta sig att på olika sätt bidra till att målen i deklarationen uppfylls. Förutom allmänna ståndpunkter innehåller deklarationen även egna åtaganden som till exempel konkreta aktiviteter och insatser som ska genomföras under 2021 för att utveckla och stärka demokratin.

Länsstyrelsen undertecknade deklarationen redan förra våren där vi bland annat har åtagit oss att intensifiera arbetet i integrationsrådet, fortsätta samarbetet med Kalmar läns museum samt regelbundet lyfta demokratifrågan i våra kanaler.

De undertecknade deklarationerna innehåller många spännande åtaganden. Länsstyrelsen och regionen kommer att förstärka arbetet med nationella minoriteters kultur och språk, som är en viktig del av demokratin. Flera kommuner kommer särskilt att arbeta för att barn och unga ska få större möjlighet att göra sina röster hörda. De flesta aktörer kommer vidareutbilda politiker och medarbetare inom olika ämnen, som till exempel samtalston, lokalt självstyre, barnkonsekvensanalyser med mera.

- Jag är glad och stolt över att vi i länet, det vill säga samtliga kommuner, regionen och Kalmar läns museum har gjort detta tillsammans. Demokratin får aldrig tas för given. Den måste hela tiden värnas och utvecklas, menar landshövding Peter Sandwall.

I november kommer demokratistugan på besök till länet. Stugan är ett mobilt kunskapscenter om vår demokrati. Här kommer länets aktörer tillsammans med civilsamhället att sprida kunskap till allmänheten för att stärka demokratin.

Kontakt