Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu får hobbyhönsen vandra fritt utomhus

Två svartspräckliga hönor går fria utomhus i grönska

Foto: Mostphotos

För fåglar i fångenskap, till exempel hobbyhöns, gäller inte skyddsnivå 2 längre. Det innebär att hobbyhöns inte längre måste vara inhägnade när de är ute. För kommersiella fjäderfäanläggningar gäller fortfarande skyddsnivå 2 i hela Sverige.

För fåglar i fångenskap som du håller för egen konsumtion, egen användning eller som sällskapsdjur (och utan att sälja kött eller ägg från dessa) gäller nu endast "grundläggande biosäkerhet". Det är alla åtgärder du gör för att minska risken för smittor. Tidigare kallade Jordbruksverket detta för skyddsnivå 1.

Om du har fåglar i fångenskap och säljer dina ägg räknas det som att du har en kommersiell verksamhet och då gäller fortfarande skyddsnivå 2.

Grundläggande biosäkerhet (tidigare skyddsnivå 1)

  • Fåglar i fångenskap (till exempel hobbyhöns) får gå ute
  • Du ska alltid ha goda skötselrutiner, till exempel tvätta händerna före och efter kontakt med djur och byta skor vid ingången
  • Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda and- och vadarfåglar
  • Du ska arbeta förebyggande för att minska risken för att få in fågelinfluensa i anläggningen

Skyddsnivå 2

Det är fortfarande förhöjd risk för smitta i Sverige och därför gäller skyddsnivå 2 för alla kommersiella anläggningar. Det gäller alltså dig som håller fjäderfän för att sälja ägg, kött, kycklingar eller andra produkter.

Skyddsnivå 2 innebär att:

  • Fjäderfän ska hållas inomhus
  • Om detta undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute
  • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa
  • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden, om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar

Jordbruksverkets beslut om att delvis upphäva nivå 2-område Länk till annan webbplats. 

Mer om skyddsnivåer och fågelinfluensa på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Den 6 november 2020 infördes skyddsnivå 2 för hela Sverige. Detta som förebyggande åtgärd mot överföring av högpatogen fågelinfluensa från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar.

Sedan skyddsnivån upprättades har 24 besättningar i Sverige drabbats av högpatogen fågelinfluensa, däribland en stor anläggning i Mönsterås kommun. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under denna tid konstaterat över 80 fall hos vilda fåglar som hittats döda i naturen.

Under den senare delen av våren 2021 har antalet utbrott av fågelinfluensa i Sverige mattas av. Både inom kommersiella anläggningar och hobbybesättningar, men också bland vilda fåglar.

Detta beror främst på vårvärmen. Fågelinfluensavirusets överlevnadstid i miljön blir kortare av stigande temperaturer och ökad UV-instrålning.

SVA har i sin riskbedömning (7 maj 2021) skrivit att sannolikheten att fjäderfä smittas av högpatogen fågelinfluensa vid utevistelse i dagsläget är låg i stora delar av landet.

Kontakt