Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Än är det liv i Kvilleken

En enda gren med gröna blad på den 1000-åriga Kvilleken

Kvilleken, som uppvisat en alltmer vacklande hälsa sedan 2012, fortsätter att kämpa på. Länsstyrelsen kan nu meddela att knoppar på den lite större gren som ännu var i livet förra året är på väg att slå ut även i år.

Även om Kvillekens hälsa fortsätter att sakta bli sämre är förändringen mot förra året ganska begränsad till skillnad mot under åren 2014-2017 då större delen av trädet dog ut. Sedan 2017 har den del av trädet som lever koncentrerats till en lite större gren nertill på trädet som sakta minskat i omfattning.

De försök att rädda det gamla trädet, som Länsstyrelsen gjorde under 2013-2014, vet vi sedan några år tillbaka har misslyckats. Men ingen vet exakt hur länge vi kommer få njuta av trädet i levande tillstånd. Länsstyrelsen har emellertid i samarbete med Skogforsk räddat Kvillekens genetik genom att det idag finns ett antal föryngrade kopior från ympris vilka lever på ett lånat rotsystem som små ekplantor, som vi tidigare berättat om. Ett projekt pågår att även försöka göra dessa kopior rotäkta, det vill säga att få genetiska kopior av Kvilleken att slå rot utan ett lånade rotsystem. Detta projekt beräknas fortsätta ytterligare något eller några år.

Kontakt