Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så undviker du sommarens magplågor

Kor som betar i en hage bakom en gärdesgård.

Betande kor i naturreservat.

Även denna sommar kommer många att stanna hemma i Sverige under semestern. Restriktionerna under pandemin innebär att vi umgås mer ute i naturen, besöker beteshagar och träffar på lantbruksdjur. Då är det viktigt att vara rädda både om varandra och djuren. Med hjälp av några enkla råd går det att undvika smittor från djuren och deras gödsel som i vissa fall kan ge allvarlig magsjuka.

Att träffa djur på vandringen eller besöka en gård är något som många uppskattar. Utflykter med picknick i det gröna är också trevliga upplevelser. För att det ska förbli fina upplevelser är det viktigt att vi skyddar både oss själva och djuren från smitta.

Undvik magplågor

Ehec-bakterier och andra smittämnen kan finnas hos idisslare som nötkreatur, får och getter och i deras bajs. Man kan även smittas via bakterier på livsmedel som inte är rena eller som inte har upphettats tillräckligt.

- Barn, och framför allt yngre barn, är känsligare för ehec-bakterien än vuxna och löper större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas. Dessutom stoppar de oftare händer och saker i munnen vilket ökar risken för smitta. God handhygien vid kontakt med djur och deras närmiljö är viktigt, säger Mariann Dahlquist på Jordbruksverket.

Några enkla råd för att undvika smitta

  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten vid kontakt med djur
  • Ha inte picknick i betesmarker där det går djur
  • Tvätta händerna innan måltider och hjälp de yngre barnen med handtvätten
  • Bada inte där betesdjur kan gå ner i vattnet
  • Ehec-bakterien försvinner vid upphettning, så drick gårdens mjölk bara om den är värmebehandlad, exempelvis pastöriserad

Håll svenska grisar friska

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i Sveriges närområde, till exempel i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Människor blir inte smittade. Men om du ger matrester, exempelvis charkuterier, som innehåller virus till grisar eller om dessa hamnar i naturen kan sjukdomen spridas till nya områden.

– Ett utbrott av afrikansk svinpest skulle innebära omfattande, negativa konsekvenser både för svensk grisnäring och för jakt och friluftsliv. Det finns inget vaccin mot afrikansk svinpest och därför är det mycket viktigt att arbeta för att inte få in sjukdomen i Sverige. För att kunna agera snabbt om smittan ändå skulle komma hit är det viktigt att alla hjälper till med att rapportera in misstänkta fall bland vildsvin och tamgrisar, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Några enkla tips för att hålla afrikansk svinpest borta från svenska djur

Kontakt

Mariann Dahlquist

Djurhälsoenheten, Jordbruksverket

Telefon 036-15 51 37

Maria Cedersmyg

Smittbekämpningsenheten, Jordbruksverket

Telefon 036-15 50 19