Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

"Jag håller avstånd men andra gör det inte"

Bakgrundsbild: Svarta skor på asfalt intill streckad avspärrningstejp. Ovanpå ligger en cirkel med illustration av en dator samt texten: Enkät om covid-19 i Kalmar län

Bilder: Mostphotos. Montage: Länsstyrelsen

Nästan 9 av 10 menar att de själva följer restriktionerna och håller avstånd till andra, men bara 1 av 5 menar att andra gör samma sak. Det är en av slutsatserna från länsstyrelsens enkätundersökning om covid-19 i länet.

Vi genomförde enkätundersökningen via vår facebooksida under vecka 18 (3–9 maj). Syftet var att samla in information kring efterlevnaden av de restriktioner och rekommendationer som rör covid-19 i länet.

Vi hoppas kunna använda svaren som inspiration till kommande kommunikationsinsatser. Resultatet ger också värdefull information till de av våra handläggare som arbetar med tillsyn enligt covid-19-lagen. Vi ser dock på resultatet som en fingervisning eftersom vi inte gjort ett slumpmässigt, representativt urval.

779 personer deltog i undersökningen. 76 procent var kvinnor och 23 procent män. Majoriteten var i åldern 40-69 år.

Resultatet

 • 64 procent svarade att de upplevde trängsel (mindre än 2 meters avstånd) någonstans under veckan innan undersökningen.
 • På frågan "I vilken typ av miljö upplevde du trängsel?" svarade hela 61 procent "I matbutiken". På plats nummer två kom "På mitt arbete" där 20 procent upplevde trängsel.
 • Endast 22 procent upplevde att alla runt omkring respekterade rekommendationerna och försökte hålla avstånd (minst 2 meter) veckan innan undersökningen. 37 procent svarade ”delvis” och 40 procent svarade ”nej”.
 • Hela 87 procent menade att de själva försökte hålla avstånd (minst 2 meter) till alla de mötte den senaste veckan.
 • 55 procent umgicks inte med någon utanför det egna hushållet den senaste veckan. 34 procent umgicks med enstaka släktingar och/eller vänner utomhus. 10 procent umgicks med släkt eller vänner och 1 procent umgicks med nya bekantskaper.
 • På frågan ”Följer du de restriktioner som finns” svarade 40 procent ”Ja, alltid” och 46 procent ”Ja, delvis”. 2 procent svarade ”Nej, inte alltid” och 12 procent svarade att de försöker men att vissa rekommendationer är otydliga.
 • 9 procent av respondenterna har haft bekräftad covid under de senaste sex månaderna, 91 procent har inte haft det. (Detta följer den nationella statistiken, att 1 av 10 har haft covid.)
 • 10 procent av respondenterna har blivit fullvaccinerade och 40 procent har fått en dos vaccin. 45 procent ska vaccinera sig när de får och 5 procent vill inte vaccinera sig.

På frågan ”Vad tror du skulle få fler att följa rådande rekommendationer och restriktioner?” fick vi in hundratals fritextsvar. De vanligaste hade med utformningen av rekommendationerna att göra. Många menar att restriktionerna och rekommendationerna behöver vara tydligare, enklare och mindre motsägelsefulla. Många tycker också att andra ordval behövs. Att ”rekommendationer” är för svagt och att förbud/krav/regler/lag/påbud vore bättre.

Flera efterlyser böter, straff och konsekvenser för de som inte följer restriktionerna. Några vill också ha ”corona-vakter” i affärer och på bussar samt ”trängsel-ambassadörer” på arbetsplatser.

Kommunikationstips

 • ”Fler påminnelser om vad som gäller. Information och information.”
 • ”Bättre information i skolorna bland ungdomarna, bl.a. vad som händer när man får corona och att nästa fall kan vara en familjemedlem.”
 • ”Ev. mer info om att smittan sjunker i åldrarna. De jag uppfattar som lite ”vembryrsig” är ofta personer runt 25-35 år, de hinner inte, orkar inte etc!”
 • ”Att vara ännu tydligare med att vaccinerade kan sprida smittan, nu verkar det som många tror att det inte är så.”
 • ”Mer tydlig info inifrån sjukvårdens arbetssituation. Gärna levande bilder.”
 • ”Tycker att uttrycket ”personlig lockdown” som används i några län/regioner skickar en väldigt tydlig signal om hur restriktionerna är tänkta att fungera!”
 • ”Fler exempel på hur man ska bete sig.”
 • ”Ljus i tunneln, att det finns hopp om att detta snart är över. Nu är det mest domedagsrapporteringar hela tiden.”

Du som är intresserad kan få en sammanställning av enkätresultatet via e-post.

Kontakt