Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny plattform för utveckling av
kulturarv i Kalmar län

Illustration av två händer som håller i en orange boll

För att stödja utvecklingen av kulturarvet inom besöksnäring och regional utveckling har Länsstyrelsen Kalmar län, Region Kalmar län och Kalmar läns museum skapat en plattform med de möjligheter som regional samverkan kan ge.

Plattformen utgörs av våra gemensamma uppdrag, ansvar och möjligheter som länsstyrelse, region och länsmuseum.

Läs mer om och följ utvecklingen av plattformen för kulturarvet i Kalmar län

Kontakt