Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget vanligt valborgsmässofirande i år heller

Slocknad valborgsmässoeld

2021 blir ännu ett år utan traditionellt valborgs- och första majfirande. Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg räknas i regel som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. I enlighet med covid-19-lagen (pandemilagen) får dessa samla som mest åtta deltagare. Dessutom gäller skärpta rekommendationer i länet som bland annat säger att du inte ska träffa andra personer än dem du bor med.

Smittspridningen i länet är mycket stor just nu och belastningen på vården mycket stor.

– Vi är alla trötta på den här pandemin, men smittspridningen i länet är värre nu än den har varit tidigare. Både för vår egen skull, för våra medmänniskors och för vårdpersonalens skull, måste vi orka hålla i ett tag till, säger landshövding Peter Sandwall.

Covid-19-lagen begränsar antalet deltagare i allmänna sammankomster, som till exempel demonstrationer och första majtåg, samt offentliga tillställningar, som exempelvis publika valborgseldar, till max åtta deltagare. Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta. 

Begränsningen på åtta personer gäller oavsett om sammankomsten eller tillställningen kräver tillstånd från polisen eller inte. Länsstyrelsen kan i egenskap av tillsynsmyndighet förelägga en anordnare att se till att begränsningen inte överskrids, och även koppla ett vite till föreläggandet.

Privata hemmafester regleras inte av covid-19-lagen, men omfattas däremot av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och inte minst av de skärpta rekommendationer som gäller för Kalmar län, vilka bland annat innebär att vi bara ska träffa andra personer än dem vi bor med om det är nödvändigt.

– Vi hoppas förstås att lagen ska respekteras och att förelägganden inte ska bli nödvändiga. Det är också vårt gemensamma ansvar att följa de råd och rekommendationer som finns, även om vi längtar tillbaka till det vanliga livet. Med ett ansvarsfullt agerande kan vi alla bidra till att minska smittspridningen och påskynda återgången till det normala och allt det vi längtar efter just nu, säger Peter Sandwall.

Kontakt