Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De flesta markägare nöjda med reservatsbildning

skylt naturreservat

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen konstaterar att allt fler markägare är positiva till att bilda naturreservat. Tre av fem markägare som har fått naturreservat inrättat på sin mark är helt eller delvis positiva till detta, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Det framgår i en undersökning som de båda myndigheterna gjort.

Svaren är inte specificerade länsvis, men i södra Sverige är markägarna lite mer positiva än riksgenomsnittet. 70 procent av markägarna i södra Sverige, där reservat har bildats, är positiva.

Majoriteten av markägarna som fått mark formellt skyddad är också nöjda med myndigheternas information, agerande och ekonomiska ersättning vid inrättande av formellt skydd.

En som är mycket nöjd med länsstyrelsens beslut att Rällaskogen blivit naturreservat är Magnus Lagerlöf, VD på Ekerum Resort Öland.

- Jag vill verkligen lyfta det goda samarbete vi på Ekerum har haft med länsstyrelsen i det här arbetet. Länsstyrelsens medarbetare är duktiga på att ta hänsyn både till naturvärden och att främja ett aktivt friluftsliv, menar Magnus Lagerlöf.

Under flera år har Länsstyrelsen jobbat tillsammans med Ekerum Resort Öland för att bilda ett naturreservat som ska skydda stora delar av Rällaskogen och ekskogen vid Ekerum. Det innebär att den unika naturen kommer skyddas och skötas för att bevara och utveckla både friluftsliv och unika naturmiljöer med ett exceptionellt stort antal hotade arter.

Det är bra att markägarna i huvudsak är nöjda med kontakterna. Länsstyrelsen strävar hela tiden efter att utveckla samarbetet och öka dialogen och delaktigheten med dem. Länsstyrelsen har förståelse och respekt för de markägare som tycker detta är svåra beslut. Därför är det extra roligt att så många är positiva till att det blir naturreservat på sin mark.

Kontakt