Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny regional handlingsplan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Kollage med två bilder, till vänster syns framsidan av den regionala handlingsplanen med händer och kugghjul, till höger syns en kvinna med ordet STOP skrivet i handflatan

Kollage, den regionala handlingsplanens framsida till vänster och en genrebild till höger. Foto: Mostphotos

Kalmar län har fått en ny handlingsplan för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet är att främja samverkan mellan aktörerna i länet. Visionen är ”ett Kalmar län fritt från våld”.

Rätten att inte utsättas för mäns våld mot kvinnor är en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande för våldsutsatta vuxna och barn.

Den nya regionala handlingsplanen utgår från regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Handlingsplanen är framtagen av Länsstyrelsen Kalmar län i samverkan med Region Kalmar län och Kommunförbundet Kalmar län.

Ett Kalmar län fritt från våld

Visionen med handlingsplanen är ”ett Kalmar län fritt från våld”. Syftet är att främja samverkan bland länets berörda aktörer. Just samverkan är den viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målsättningarna i handlingsplanen är tänkta som ett stöd för det strategiska och operativa arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

– För att handlingsplanen ska få ett värde är det viktigt att medverkande aktörer i länet tar fram egna, relevanta aktiviteter utifrån handlingsplanens mål. Vi på länsstyrelsen står gärna till tjänst om det finns behov av stöd och hjälp i detta arbete, säger Lena Jenisch, samordnare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Regional handlingsplan (pdf) Länk till annan webbplats.

Kontakt