Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fel information om förbud mot fågeljakt inom skyddsområdet i Mönsterås kommun

Närbild på en brungrå andhona, ansiktet och halsen syns

28 januari publicerade vi felaktig information från Jordbruksverkets webbplats om att det är förbjudet med fågeljakt i skydds- och övervakningsområden i områden som drabbats av fågelinfluensa. Det är inte förbjudet med varken jakt eller skyddsjakt i de berörda områdena.

Jordbruksverket skriver nu följande:

Det är bara förbjudet med jakt i restriktionsområden när det handlar om fågelinfluensa av typen H5N1, det vill säga fågelinfluensa som smittar till människor. De fall vi har i Sverige nu är av typen H5N5 och H5N8 och de smittar inte till människor.

Vi beklagar att vi har haft fel information på vår webbplats tidigare men nu är informationen uppdaterad. Läs om våra råd och restriktioner vid jakt på jordbruksverket.se.

Råd och restriktioner i samband med jakt Länk till annan webbplats.

All form av fågeljakt, även skyddsjakt, är förbjuden inom en radie av 10 kilometer från platsen i Mönsterås kommun där fågelinfluensan upptäcktes den 18 januari. Jakt är med andra ord förbjudet inom det som kallas för skydds- och övervakningsområden.

Förbudet gäller från det att smittan först konstateras, till och med 30 dagar efter att det sista fallet upptäcktes. Syftet med förbudet är att förhindra att smittan sprids.

Anledningen är att när du jagar kommer alltid en viss andel av fåglarna på platsen att skrämmas iväg. Det blir då svårt att bilda sig en uppfattning om smittans omfattning. De blir också svårt att begränsa spridningen av smitta, om jakt bedrivs i ett område där smittan finns.

Förbudet mot jakt i skydds- och övervakningsområden gäller i hela EU.

Gå till Jordbruksverkets sida om fågelinfluensan Länk till annan webbplats.

Kontakt