Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt bekämpning av fågelinfluensan i länet

Närbild på flera vita höns

Arbetet fortsätter med att bekämpa fågelinfluensautbrottet på värphönsbesättningen i Mönsterås kommun. Smittan har tyvärr spridits ytterligare inom anläggningen, vilket gör att samtliga djur nu avlivas och destrueras. Totalt handlar det om 2 miljoner höns. I och med att ytterligare byggnader på anläggningen berörs utökas restriktionsområdet runt besättningen.

− Vi jobbar intensivt med smittbekämpningen för att skydda andra besättningar i närheten. Det gör vi genom att tömma stallarna och skicka fåglarna till destruktion så att anläggningen sedan kan saneras. Det är ett mycket omfattande och resurskrävande arbete. Tyvärr ställer det rådande vädret med kyla och snö till det för oss i smittbekämpningsarbetet, viruset trivs nämligen alldeles för bra i detta väder, säger Håkan Henrikson, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Smittan måste stoppas

Sverige har sedan november haft fem bekräftade fall av fågelinfluensa i tamfjäderfäbesättningar, varav ett i Kalmar län. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Ett intensivt arbete pågår på anläggningar i Skåne och Kalmar län. Målsättningen är att snabbt stoppa smittspridningen. Restriktionsområden har satts upp runt besättningarna vilket innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar.

Höjd skyddsnivå i drabbade områden

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Aktuella restriktionsområden Länk till annan webbplats.

Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och skyndsamt ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet. Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar.

Mer information

Om fågelinfluensa och det aktuella smittläget Länk till annan webbplats.

Om sjukdomar och hygienregler hos fjäderfän Länk till annan webbplats.

SVA:s information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

SVA:s karta över fågelinfluensa hos vilda fåglar Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats.

Kontaktperson för journalister

Jordbruksverket
Håkan Henrikson
Chefsveterinär, Jordbruksverket
Hakan.henrikson@jordbruksverket.se
Telefon 070-399 66 41

Kontakt