Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

De flesta verksamhetsutövare följer covid-19-lagen

Efterlevnaden av den tillfälliga covid-19-lagen är generellt hög. Det är bedömningen i den nationella lägesbilden från länsstyrelsernas pandemitillsyn under den gångna veckan. Ett vanligt problem för verksamhetsutövare har varit att räkna ut maxantal och golvyta på ett korrekt sätt.

- ­Länsstyrelserna har arbetat med det nya tillsynsuppdraget i drygt två veckor och den övergripande bilden är att verksamheterna vill göra rätt. Vi har framförallt inriktat oss på information och rådgivning. Syftet med lagen är att minska smittspridningen, inte stänga verksamheter, säger Åsa Axheden som har samordningsansvaret för Länsstyrelsen Kalmar län pandemitillsyn.

Genomförd tillsyn under vecka 3

Länsstyrelserna har genomfört många tillsynsbesök på plats hos verksamhetsutövare. Länsstyrelserna har även bedrivit tillsyn genom information och rådgivning via telefon och mejl.

Inriktning på tillsynen

Samtliga länsstyrelser rapporterar att de främst använt sig av rådgivning och information eftersom det bedömts som tillräckligt för att uppnå frivillig rättelse. Inget län har rapporterat föreläggande eller förbud.

Det finns ett stort intresse från verksamhetsutövarna om vilka åtgärder som de förväntas vidta. Sedan är förutsättningarna olika mellan stora köpcentrum och små butiker på landsbygden. Mer stöd och information behövs till dem som driver mindre butiker och serviceställen.

Länsstyrelsernas har bedrivit tillsyn i butiker och köpcentrum samt hos serviceinrättningar som frisörer, gym och banker. samt uthyrare av lokaler för privata sammankomster. Verksamheter och platser med många besökare och stor risk för smittspridning har prioriterats. Inkommande uppgifter om bristande efterlevnad av regelverket har också styrt insatserna, liksom en planering för att få geografisk spridning.

Flera län har inlett samverkan med kommuner och näringslivsnätverk för att informera och fånga upp tillsynsbehov.

Här kan du ta del av den nationella uppföljningen av tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen, vecka 3 Pdf, 83.9 kB.

Så räknar man ut maxantal på ett gym eller en handelsplats:

Varje besökare måste ha tillgång till 10 kvadratmeter per person. Detta gäller för den tillgängliga butiksytan, det vill säga man måste räkna bort hyllor och frysboxar och liknande. Däremot får gym räkna in sina redskap om det är sådana man kan stå eller sitta vid. Detta måste räknas ut för varje lokal – något generellt avdrag är inte möjligt.

Om uppdraget:

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Kontakta tillsynsverksamheten

Kontakt