Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag ställer om till fossilfritt med Klimatklivet

Gaspump

Det finns ett stort intresse från företag att investera i smarta, hållbara och fossilbränslefria lösningar. Under 2020 beviljades klimatinvesteringar i Kalmar län med 180 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Den största delen gick till projekt för ökad användning av biogas.

Gasum AB fick 156 miljoner i stöd för biogasproduktion i Mörbylånga, vilket motsvarar 43 procent av investeringskostnaden.
Dessutom har Runes Bensin- och Oljeimport AB fått 6,4 miljoner i stöd för att uppföra en tankstation för biogas i Ljungbyholm. FordonsGas Sverige AB har fått 2,7 miljoner i stöd för distribuering av biogas i Mönsterås. Fyra åkeriföretag fick också stöd från Klimatklivet för åtgärder som ersätter fossila bränslen i lastbilar med biogas. Dessa gröna investeringar för en ökad användning av biogas stärker länets företag och ger arbetstillfällen, samtidigt som de minskar utsläppen med drygt 25 000 ton koldioxid per år.

Fossil energi byts ut mot grönare alternativ

Flera projekt för energikonvertering har också fått stöd från Klimatklivet under 2020. Stranda Kyckling AB i Mönsterås och Ekerum Golf & Resort AB i Borgholm ersätter befintliga oljepannor med flis respektive värmepumpar. Ytterligare sju företag inom industri, fastigheter och lantbruk har fått stöd för fossilfri uppvärmning eller bevattning i Kalmar län under 2020. Flera nya publika laddstationer för elbilar har också anlagts med hjälp av stöd från Klimatklivet.

Totalt har 102 åtgärder i Kalmar län beviljats stöd genom Klimatklivet mellan 2015-2020 och det motsvarar minskade utsläpp av ungefär 80 000 ton koldioxid per år.

Klimatklivet förlängs fram till år 2026, vilket innebär ökade möjligheter för stora projekt med långsiktig framförhållning att bli beviljade. För 2021 har Klimatklivet fått anslag på 2,3 miljarder och planerar fyra ansökningsomgångar i januari, april, augusti-september och november.

Kontakt