Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stor värphönsgård i Kalmar län drabbad av fågelinfluensa

Höns på hönsgård

Foto: Mostphotos

Ett intensivt arbete pågår just nu för att bekämpa smittan på de fem gårdar där fågelinfluensa har konstaterats för att förhindra att smittan sprider sig. Runt om i Europa rapporteras kontinuerligt om nya fall. Djurägare i hela landet uppmanas vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet.

[Uppdatering 2021-01-26:] Smittan som drabbat värphönsbesättningen i Kalmar län är högpatogen fågelinfluensa (H5N5). Den smitta som hittats i Skåne är av varianten H5N8.

Lisa Labbé Sandelin är smittskyddsläkare i Kalmar län:
– Vi har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten och riskbedömningen är densamma som för H5N8, alltså ingen risk för att smitta till människor.

Den 18 januari bekräftades att en stor värphönsbesättning i Kalmar län drabbats av högpatogen fågelinfluensa. Jordbruksverket har beslutat att spärra gården och har satt upp ett restriktionsområde på tio kilometer runt anläggningen där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar.

Tyvärr har smittan spridits inom anläggningen vilket gör att större delen av alla djur, cirka 1,3 miljoner höns, kommer att avlivas och destrueras.

Höjd skyddsnivå i drabbade områden

Inom beslutade restriktionsområdena runt drabbade anläggningar i södra Sverige gäller skyddsnivå 3. Detta innebär ytterligare skärpta krav kring bland annat att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. I övriga Sverige gäller skyddsnivå 2.

Kartor aktuella restriktionsområden Länk till annan webbplats.

Tänk på biosäkerheten

Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar.

− Vi vill uppmana djurägare i hela landet att vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Det här kan du göra för att minska risken för att dina djur blir smittade

 • Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov.
 • Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck.
 • Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen.
 • Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer.
 • Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna.
 • Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation.
 • Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä.
 • Håll rent runt hus och inhägnader.
 • Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna.
 • Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä.
 • Bekämpa skadedjur kontinuerligt. Hög risk för introduktion från vilda fåglar.

Smittan har i det här fallet med största sannolikhet spridits indirekt från vilda vattenlevande fåglar. Vi vet att andfåglar som till exempel gäss kan utsöndra stora mängder virus och rådande väderförhållanden gynnar virusöverlevnaden i miljön.

– Risken för smitta direkt eller indirekt från vilda fåglar kommer att vara fortsatt hög under de närmaste månaderna så vi vill uppmana alla som håller fjäderfä att konstant upprätthålla goda smittskyddsrutiner, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Under den innevarande influensasäsongen har totalt sju fall av högpatogen fågelinfluensa upptäckts på vilda fåglar i Sverige, sex i Skåne och ett på Gotland. Sjukdomen har också drabbat en kalkonbesättning och en mindre gård med hobbyhöns i Skåne. Sedan 6 november gäller skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela Sverige. Det innebär att huvudregeln är att tamfåglar ska hållas inomhus men att det finns vissa undantag. För mer information se länk nedan.

Var uppmärksamma - och rapportera fynd

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till SVA https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

Som konsument kan man fortsätta äta ägg eller kött från fjäderfä enligt Livsmedelsverket.

Mer information

Information om skyddsnivåer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverkets information om fågelinfluensa (samt kartor aktuella restriktionsområden) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SVA:s information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om fågelinfluensa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Jordbruksverket
Katharina Gielen
Biträdande avdelningschef djuravdelningen
Telefon: 036-15 61 15
E-post: katharina.gielen@jordbruksverket.se

SVA
Maria Nöremark
Tf biträdande statsepizootolog
Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll
Telefon: 018-67 43 32
E-post: maria.noremark@sva.se


Kontakt