Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solcellsstödet till privatpersoner ersätts med skatteavdrag

Solceller på enfamiljsvilla

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att de privatpersoner som inte får ett beslut före den 15 januari 2021, inte kommer att kunna få sin ansökan beviljad.

Från och med i år ersätts det statliga stödet för solceller med ett skatteavdrag. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som rot- och rut-avdrag och det är Skatteverket som hanterar skatteavdraget.

Detta innebär att alla privatpersoner med ansökningar från 1 april 2020 inte kommer få stöd. Men det kan finns en extra möjlighet för dem och för de som inte heller har ansökt om rotavdrag för en redan genomförd solcellsinstallation. De kan kontakta leverantören och be att denne ändrar sin faktura i efterhand. Leverantören/företaget har möjlighet (men inte skyldighet) att ändra en redan utställd faktura (från 2020) och lägga till ett avdrag för rot i efterhand.

Om köparen betalat hela beloppet för installationen måste leverantören/utföraren kreditera och återbetala detta belopp och sedan ställa fram en ny faktura till köparen med skattereduktion. Efter det lämnas en begäran till Skatteverket senast den 31 januari 2022 med betalningsår 2021.

För kommuner och företag har regeringen beslutat att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Totalt föreslås 260 miljoner kronor till stödet under 2021. Beslutet innebär att stöd kommer att kunna beviljas med tio procent till kommuner och företag från den 15 januari 2021.

Det kommer inte att bli en ny ansökningsperiod, utan ansökningsstoppet ligger fast. Vi kommer alltså bara kunna ge stöd till de företag och kommuner som redan skickat in en ansökan under 2020.

Kontakt