Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du hobbyhöns, burfåglar eller fjäderfän?

Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos både vilda och tama fåglar i Europa och i början av året upptäcktes ett utbrott av fågelinfluensa på en fjäderfäanläggning i Skåne. Ännu har inga besättningar i Kalmar län drabbats, men allmänheten uppmanas att rapportera in fynd av döda fåglar. Jordbruksverket har höjt skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i hela Sverige.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfän ska hållas inomhus för att undvika att en kontakt kan ske mellan fjäderfä och vilda fåglar. Om det inte går, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd utomhus.

Andra fåglar i fångenskap såsom hobbyflockar och sällskapsfåglar ska vara inhägnade. Badvatten, foder och dricksvatten ska vara skyddat. Antingen inomhus eller under ett skydd utomhus. Alla åtgärder syftar till att förhindra kontakt med vilda and- och vadarfåglar.

Till hobbyflockar räknas de fågelflockar där ägg och kött används enbart det egna hushållet.

När man håller, till exempel höns, och säljer kött och/eller ägg så ska de alltid hållas inomhus vid skyddsnivå 2.

Djurägare i hela landet uppmanas vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.

Vi är också tacksamma om allmänheten rapporterar in fynd av döda vilda fåglar till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Se länk nedan. På så sätt kan ökad dödlighet upptäckas och genom provtagning kan vi också få reda på om viruset finns hos vilda fåglar i ett visst område.

På den aktuella anläggningen i Skåne har cirka 35 000 fåglar avlivats och arbetet med smittbekämpning och sanering av anläggningen fortsätter. I dagsläget är gården i Skåne den tredje gården i Sverige som bekräftats drabbad av fågelinfluensa sedan i november. Tidigare fall är en kalkonbesättning och en hobbyhönsbesättning, även dessa i Skåne.

Kontakt