Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lokala satsningar inom naturvård

En humla som pollinerar en rosa blomma i närbild.

Foto: Mikkel Houmøller (cc by sa)

8,6 miljoner kronor till så skilda naturprojekt som att bevara eklandskap i Kalmar eller att lära Västerviks skolbarn mer om hur viktiga våra bin är.

Det är med stöd av LONA, Den lokala naturvårdssatsningen, som de här bidragen betalats ut.

Syftet med bidragen är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

I Kalmar län har länsstyrelsen beviljat bidrag för 18 projekt. Några exempel på de nya projekten är:

  • Kalmars eklandskap - ett projekt som syftar till att restaurera ekmiljöer och därmed höja naturvärdena, men också upplevelsevärdena under skogspromenaderna.
  • Biparadis i sandmiljöer - handlar om att skapa en bra miljö med sandiga marker, där våra bin trivs. Det är bara ett av flera projekt som syftar till att göra det bättre för våra pollinatörer.
  • Till er tjänst - riktar sig mot skolbarn och allmänhet i Västervik. Projektet handlar, precis som titeln skvallrar om, att visa alla nyttor som en fungerande natur ger alldeles gratis. Tanken är att deltagarna ska få en ökad kunskap om den biologiska mångfalden, om pollinatörer och deras livsmiljöer.
  • Sträva aktivitetsområde - handlar om att Emmaboda kommun ska anlägga vandringsstigar och cykelled.

Det pågår också ett 20-tal våtmarksprojekt i länet som syftar till att minska myrars utsläpp av växthusgaser, gynna våtmarkernas myllrande mångfald, men också för att mildra effekterna av den torka vi kan förvänta oss av klimatförändringarna.

”När hoten mot den biologiska mångfalden blir allt tydligare och med en pandemi där människor söker sig ut i naturen känns det fantastiskt att stötta kommunerna i att genomföra satsningar för friluftsliv och naturvård.” säger Martin Unell, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen.

Fakta

Utbetalda bidrag 2020: 8 604 000 kr
Nya beviljade projekt under 2020: 18 stycken
Pågående eller avslutade projekt under 2020: 53 stycken

Kontakt