Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vållö och Kungsholmens naturreservat slås samman

En stenig strand i Vållö naturreservat.

Foto: Per-Markus Jönsson

Länsstyrelsen beslutade under fredagen att slå samman Vållö och Kungsholmens naturreservat till ett stort marint reservat på 2 735 hektar.

- Det nya beslutet för Vållö har tagits för att bättre kunna ta tillvara på de otroligt höga naturvärden som finns i området – såväl ovan som under ytan. Vållös skogar hyser en mängd rödlistade och hotade arter, främst beroende av äldre ek och tall, som med rätt skötsel ska kunna finnas kvar i området, säger naturskyddshandläggare Frida Gustafsson på Länsstyrelsen Kalmar län.

Vållö har varit naturreservat sedan 1978 och Kungsholmen, som helt omsluts av Vållö naturreservat, klassades som naturminne redan 1946 och som naturreservat 2007. Nu slås dessa samman för att bilda ett sammanhängande naturreservat.

I processen får markägare ersättning för sin skog, så att områdets höga naturvärden i framförallt äldre tall och ek nu kan skyddas och stärkas genom skötsel.

Dessutom införs föreskrifter som ska skydda marina värden i området, och reservatet klassas därmed som ett marint reservat.

Området är dessutom ett natura 2000-område, med internationellt viktiga och skyddsvärda naturtyper och arter.

Kontakt