Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två nya naturreservat på Öland

Bild från Rälla naturreservat som visar träd och utsikten över Kalmarsund.

Den här naturen vid Rälla har blivit naturreservat. Foto: Malin Miller / Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen beslutade under onsdagen att bilda naturreservaten Rälla-Ekerum och Västra Sörby på mellersta Ölands västsida.

Båda reservaten bjuder på en stor variation av vackra naturmiljöer och i Rällaskogen finns stora friluftsvärden.

Utmed Ölands västra kust, i anslutning till Ekerums golfbana ligger det nybildande naturreservatet Rälla-Ekerum (603 hektar, varav 251 utgörs av land). På andra sidan väg 136, lite drygt 600 meter därifrån ligger naturreservatet Västra Sörby (172 hektar) som utgör en brygga mellan den västra kustädellövsskogen och Mittlandsskogen centralt på ön.

I båda reservaten har en imponerande mängd hotade arter hittats. Fantasieggande namn som storkägelbi, saffransfingersvamp, Öländsk kamklobagge och djävulssopp är bara några av representanterna för denna mångfald.

Både Rälla-Ekerum och Västra Sörby ligger nära naturreservatet Halltorp som är ett av landets i särklass artrikaste naturreservat, känt för sina månghundraåriga praktfulla ekar.

- När vi nu skyddar skogarna i Västra Sörby och Rälla-Ekerum ökar möjligheterna till spridning av naturvärdena i landskapet. Då ökar också chanserna att de kommer att finnas kvar även i framtiden, säger Pontus Axén och Malin Miller, båda naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen och som har jobbat med att bilda reservaten.

I Västra Sörby planerar länsstyrelsen att skapa en större blandning av öppna marker och skog. Här kommer betesdjur att få hjälp av röjningar för att skapa mer ljus och plats för de gamla ekarna. I Rälla-Ekerum kommer bland annat mycket arbete läggas på att gynna sandlevande insekter.

- Det känns väldigt bra att kunna ta beslut om Rälla-Ekerum och Västra Sörby idag, säger Martin Unell, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen. Rällaskogen är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde som genomkorsas av otaliga stigar och motionsspår. Området används för löpning, cykling och ridning. Nu får vi möjligheter att utveckla så väl friluftslivet som den biologiska mångfalden i området, avslutar han.

Kontakt