Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fiskeregler längs mellersta Östersjön ska uppdateras – du kan tycka till

Skärgårdsmiljö, vass i förgrunden och vatten och små öar i bakgrunden

Foto: Tobias Borger

En av målsättningarna med projektet ReFisk är att bidra till förändrade och regionalt anpassade fiskeregler längs ostkusten. Projektet leds av Länsstyrelsen Stockholm som tagit fram ett underlag tillsammans med berörda länsstyrelser. Havs- och vattenmyndigheten har nu skickat ut ett förslag om reviderade fiskeregler i Östersjön på remiss.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) håller på med en översyn och revidering av fiskeregler för kuststräckor runt om i Sverige. För att underlätta arbetet med ändrade fiskeregler gällande mellersta ostkusten – från Östhammars kommun i norr till Kalmar län i söder – har Länsstyrelsen Stockholm och berörda länsstyrelser drivit projektet ReFisk.

Inom projektet har länsstyrelserna i december 2019 levererat ett förslag till HaV på reviderade fiskeregler, som bland annat innebär ett antal nya fredningsområden och revidering av befintliga fredningsområden.

HaV har nu skickat ut ett förslag om förändrade fiskeregler på remiss. Länsstyrelsen avser att underremittera förslaget till fiskets regionala organisationer och andra regionala berörda sakägare. Även allmänheten har möjlighet att yttra sig över förslaget.

Observera att den som vill yttra sig ska lämna sitt svar via e-post till kalmar@lansstyrelsen.se med kopia till tobias.borger@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 623-11156-20 i rubrikraden. Yttrandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen Kalmar län senast den 24 januari 2021.

Remiss och bilagor

Remiss från HaV gällande ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön Länk till annan webbplats.

(Bortse från uppgiften på sida 2 att remissvaret ska lämnas till HaV. Den som svarar på Länsstyrelsens underremiss ska svara till Länsstyrelsen Kalmar län, se kontaktuppgifter här ovanför.)

Bilaga 1 – Ändringar i befintliga fredningsområden Länk till annan webbplats.

Bilaga 2 – Nya fredningsområden Länk till annan webbplats.

Bilaga 3 – Konsekvensutredning Länk till annan webbplats.

Bilaga 4 – Sändlista Länk till annan webbplats.

Dokumenten ovan finns på HaV:s webbplats.

Kontakt