Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

2,2 miljoner kronor till länet för bättre vatten

åvatten

Länsstyrelsen har beslutat att betala ut cirka 2,2 miljoner kronor till kommuner och ideella sammanslutningar i länet för deras arbete med att förbättra vattenkvaliteten.

Stöd kommer både från LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) samt extra medel från Havs- och Vattenmyndigheten för åtgärdsarbete med fokus på övergödning. Bidrag ges bland annat till förstudier och projektering av våtmarker och anläggande av fosfordammar.

Kalmar läns kommuner och vattenråd är i samarbete med markägare väldigt aktiva och framgångsrika i sitt åtgärdsarbete för att minska övergödningen av kust och hav. Att anlägga mindre fosfordammar i anslutning till jordbruksmark är en effektiv åtgärd för att fånga upp näring innan den når kusten och möjliggör även en återföring av näringsämnen till åkermark. Även våtmarker är en effektiv åtgärd för att rena vatten från näringsämnen. Genom att restaurera och anlägga våtmarker återskapas även mer vatten i landskapet, vilket bidrar till en minskad vattenbrist.

Syftet med Länsstyrelsens LOVA-arbete är att förbättra länets kustvatten, bland annat genom att minska transporten av framförallt kväve och fosfor till havet. Näringsbelastningen leder till övergödning, som för med sig igenväxning av vikar, algblomning, syrebrist och förändrade ekosystem.

De projekt som erhållit stöd:

 • Imbramåla Våtmarker (Marströmmens vattenråd)
 • Rostorp Mjölängen (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Målsjön (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Våtmark Långhult (Mönsterås kommun)
 • Våtmarker Hulterstad-Triberga (Mörbylånga kommun)
 • Fosfordamm Vångerslät (Kalmar kommun)
 • Fosfordamm Kråkerum (Mönsterås kommun)
 • Fosfordammar Smedtorpet och Ekerum (Marströmmens vattenråd)
 • Fosfordammar Applerumsån – Krabbängen (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Fosfordammar Applerumsån – Djurhult (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Fosfordamm Applerumsån – Smältebro (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Fosfordamm Döderhultsbäcken (Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd)
 • Fosfordammar Hollertorp (Västerviks kommun)
 • Fosfordamm Kulla (Västerviks kommun)
 • Fosfordammar Mulestad (Västerviks kommun)
 • Fosfordamm Årestad (Västerviks kommun)

Havs- och vattenmyndigheten har i år tilldelat Länsstyrelsen i Kalmar extra medel utöver ordinarie budget för åtgärdsarbete med fokus på övergödning och i första hand, åtgärdsarbete mot fosforläckage. Syftet är att stärka arbetet mot övergödning och bidra till att uppnå berörda miljömål. Länsstyrelsen har valt att dela ut delar av dessa medel, genom ett ansökningsförfarande, till länets kommuner och ideella sammanslutningar.

Kontakt