Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljoner till lantbrukare

Höet är skördat och väntar på åkern

Länsstyrelsen ligger mycket bra till i handläggningen av såväl jordbrukarstöd som projekt-, företags-, och miljöinvesteringsstöd. Det innebär att så gott som alla företag nu får sina utbetalningar i rätt tid.

Till utbetalningen i början av december har vi tagit beslut för jordbrukarstöden om 642 miljoner, vilket är 96 procent av det totala beloppet. Vi har två beslutsomgångar kvar och kommer att betala ut 99 procent av stöden innan jul. Detta lyckas vi med tack vare ett målmedvetet arbete de senaste åren för att öka vår effektivitet i handläggningen och vår service till länets lantbrukare.

När det gäller projekt-, företags-, och miljöinvesteringsstöd har vi beviljat ansökningar till 100 procent av länets budget på 491 miljoner i nuvarande Landsbygdsprogram och betalat ut 60 procent av den. Vi inväntar ansökan om utbetalning från de sökande för de resterande medlen.

Vi hoppas också kunna hämta hem medel ur ett nationellt återflöde och besluta om ytterligare 53 miljoner till bredband innan årsskiftet.

Kontakt