Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om svensk flagga eller fana

Tre vajande svenska flaggor, foto: Mostphoto

Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga! De delas ut i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.

Flaggor och fanor delas ut av Stiftelsen Sveriges Nationaldag samt av Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Fanorna delas ut vid en ceremoni på länsresidenset i Kalmar i nära anslutning till Sveriges Nationaldag den 6 juni. Flaggorna delas ut vid de festligheter som kommunerna anordnar i samband med nationaldagen. Allt beroende på rådande omständigheter vid tidpunkten.

Enskilda personer, föreningar och organisationer

Från Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län kan både enskilda personer, föreningar och organisationer hemmahörande i Kalmar län, ansöka om flagga eller fana. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Länskommittén tillhanda före den 1 mars 2021. Ansökan skickas till:

Länskommittén Sveriges Nationaldag
Länsstyrelsen Kalmar län
391 86 Kalmar

Ansökningsblanketten för enskilda personer Länk till annan webbplats.

Ansökningsblanketten för föreningar och organisationer Länk till annan webbplats.

Information om hur länsstyrelsen i Kalmar län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Behöver du hjälp med att rekvirera ansökningsblanketter är du välkommen att höra av dig till länsstyrelsen.

Föreningar och organisationer

Från Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan föreningar och organisationer endast ansöka om fanor. Ansökan görs skriftligt på blankett och ska vara Stiftelsens kansli tillhanda före den 1 januari 2021. Ansökan skickas till:

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
100 12 Stockholm

Här hittar du ansökningsblanketten Länk till annan webbplats.

Fakta Svenska flaggans dag

10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.

6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen.

1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet. 1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.

1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.

1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.

Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

Kontakt