Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattenmyndigheterna går ut på samråd

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt under en diskussion inför beslutet att gå ut på samråd.

Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt under en diskussion inför beslutet att gå ut på samråd. Kalmar läns landshövding Peter Sandwall, vid huvudändan, är ordförande för delegationen. Foto: Eric Arenius

Nu har de fem vattendelegationerna i Sverige sagt ja till att gå ut på samråd med förslaget till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattenförvaltning 2021 till 2027.

Under det senaste året har vattenmyndigheterna arbetat intensivt med att ta fram en sexårig förvaltningsplan, sätta miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärder för bättre vatten.

Förslagen som snart kommer att diskuteras handlar bland annat om vilka åtgärder som föreslås för ett bättre vatten, till exempel åtgärder mot övergödning och miljögifter i vatten.

I veckan som gick beslutade de fem vattendelegationerna för Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Västerhavet och Södra Östersjön att gå vidare med förslaget.

Nu pågår de sista finputsningarna innan materialet presenteras vid samrådsstart.

Nytt för den här gången är att samrådet presenteras som ett digitaliserat material. Allt du behöver veta för att kunna tycka till finns tillgängligt på www.vattenmyndigheterna.se Länk till annan webbplats. med start i november.

Samrådet pågår sedan från 1 november 2020 till 30 april 2021.

Kontakt