Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inspirerar till fysisk aktivitet för barn och ungdom

Carolina Klûft och landshövding Peter Sandwall aktiverar sig med barnen på Tullbroskolan

Generation Pep har besökt Kalmar för att tillsammans med länsstyrelsen, regionen och kommunerna diskutera vikten av ett aktivt hälsoarbete, särskilt för barn och ungdomar.

- Vi har haft spännande diskussioner om hur vi kan tackla problemet att våra barn och unga rör på sig för lite samt att de äter för dålig mat, något som vi vet är en viktig faktor till att minska risken för en rad livsstilsrelaterade sjukdomar så som cancer, diabetes typ 2 och hjärt-lungsjukdomar, säger landshövding Peter Sandwall.

Den senaste tidens pandemi har förändrat arbetet för många verksamheter. Den har också visat vikten av ett aktivt folkhälsoarbete, och att detta arbete behöver prioritera våra unga för att vår framtida folkhälsa ska förbättras.

- Vi har diskuterat allt från skola och föreningsliv till säkra cykelvägar och fler lekplatser, berättar Generations Peps verksamhetsledare Carolina Klüft, som var mycket nöjd med besöket i Kalmar.

Efter diskussionerna deltog Peter Sandwall, Carolina Klüft och elever på Tullbroskolan i en rad fysiska aktiviteter i Cellgraven arrangerade av projektet Fritidskanalen, som ger personer med funktionsvariationer möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målet är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Kontakt