Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Planer på ett nytt historisk museum på Öland

Idéskiss om hur ett öländskt historiskt museum på Ekerum skulle kunna se ut

Idéskiss

Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet, Ekerum Resort Öland och kommunerna i Borgholm och Mörbylånga är överens med Statens historiska museer att jobba vidare med ett nytt historiskt museum på Öland.

Ölands historia är lång och rik. Vill man som ölänning eller besökare veta mer om detta och med egna ögon se några av de fantastiska föremålen som hittats i öländsk jord måste man i nuläget åka till Historiska museet i Stockholm. Där det finns en del av de öländska skatterna i utställningarna, och i museets butik säljs vykort med vackra bilder av det öländska kulturarvet. Som en av de arkeologiskt rikaste regionerna i landet finns nu förutsättningar att kunna återbörda de öländska fornfynden till Öland och berätta öns rika historia på plats.

Försök att etablera ett arkeologiskt museum gjordes redan under 1970-talet, men av olika anledningar realiserades inte planerna. Frågan har aktualiserats vid flera tillfällen sedan dess, men är komplex och det är många intressen som måste samspela för att kunna komma vidare. För första gången har nu alla berörda aktörer en samsyn på både platsen och ramverket för museet. Det finns också en intresserad exploatör; Ekerum Resort Öland, som är villiga att uppföra en museibyggnad i samband med utbyggnad av sin hotellverksamhet. Dessutom har flera lyckade satsningar på statliga filialer utanför Stockholm gjorts under de senaste åren.

Kontakt