Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra nya filmer visar våra ekars värde

Den mytiska eken var en gång kärnan i vårt krigsmaskineri. Nu är eken hem för tusen olika arter, många av dem hotade. I fyra korta filmer skildras nu ekens betydelse och visar hur den ska bevaras i framtiden.

Det majestätiska trädet kan bli tusen år och eken är det träd som hyser flest arter. Ju äldre träd, desto fler arter.

Men eken och dess hyresgäster behöver vår hjälp.

I flera av länets naturreservat med ekmiljöer pågår därför för fullt olika åtgärder för att gynna ek och de arter som lever i, på eller av ekar.

Till exempel fanns förut den större ekbocken bara kvar på Öland. Inom projektet försöker man återetablera den på fastlandet i Kalmar och i Blekinge.

Först och främst handlar det om att öppna upp igenväxta marker och låta betesdjur åter beta ekhagsmarkerna. Det är många ekar och andra äldre ädellövträd som friställs från sly och konkurrerande träd inom projektet. Det genomförs även andra åtgärder såsom plantering av unga ekplantor. Det byggs mulmholkar och ekoxekomposter till hjälp för arter som har sin livsmiljö i äldre ekar.

Det var i september 2016 som naturvårdsprojekt LIFE Bridging the Gap startades, där Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med Länsstyrelserna i Blekinge och Östergötland samt Linköpings kommun arbetar med åtgärder för att överbrygga det glapp som finns i tid och rum mellan områden med värdefulla äldre ekar.

Detta naturvårdsprojekt, som är i full gång, håller på fram till mitten av 2022 och det berör 30 projektområden. I Kalmar län är det nio naturreservat som ingår. Fem av dessa naturreservat finns på Öland (Böda Prästgård, Horns kungsgård, Borga hage/Slottsskogen, Strandskogen och Halltorp – Borgholms kommun) och fyra naturreservat ligger på fastlandet (Björnö – Kalmar kommun, Allgunnen–Högsby och Nybro kommun, Åsebo och Getebro - Högsby kommun). Hela projektet omsätter 80 miljoner.

Att sprida kunskap om de värdefulla ekhagsmarkerna är en viktig del av projektet och dessa fyra filmer berättar om det unika med ekar och ekhagmarker. I filmerna får de möta träden och insekterna som lever av dem, men även människorna som ställer upp för att bevara mångfalden.

Välkommen att ta del av filmerna!

Filmerna hittar du här:

https://lifebridgingthegap.se/material/filmer Länk till annan webbplats.

Kontakt