Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Till dig som vill bli Coronaambassadör i Kalmar län

Bild på ett orange coronavirus med blå bakgrund.

Foto: Mostphotos

Vill du vara med och hindra att Coronaviruset sprids bland unga?
Är du kreativ, pedagogisk och bra på att kommunicera? Eller organisatorisk och tycker om att planera? Då kan det här vara något för dig. Kalmar län behöver hjälp av ungdomar att informera andra ungdomar.

Om du är elev på en av gymnasieskolorna eller folkhögskolorna i länet kan du bli Coronaambassadör i Kalmar län 2020. Det spelar ingen roll vilket program du går. Det viktigaste är att du vill göra skillnad, sprida framtidstro och hjälpa till att stoppa smittan.

Det finns information på de flesta av länets gymnasier och folkhögskolor, och senast den 14 september måste du anmäla intresse till din skola. Ni som blir ambassadörer får en dags utbildning i slutet av september och informerar sedan på skoltid vid minst sex tillfällen.

Du som vill bli Coronaambassadör kan vara kreativ och intresserad av att hitta vägar och spännande uttryck för att nå fram med ditt budskap. Eller tycker du om att planera och organisera. Vem du än är så behöver du vara intresserad av att hjälpa och informera andra.

Senast vecka 38 anmäler du intresse till skolan/kåren/elevrådet på din skola...
… som skickar anmälningarna vidare till kommunen.
… som tillsammans med länets övriga kommuner utser ambassadörer.
… och anmäler dem till Länsstyrelsen i Kalmar län.

Varje skola bestämmer själv hur den som är intresserad anmäler sig, så håll ögonen öppna i mejl, intranät eller affischer på skolan. Fråga en lärare eller rektor om du inte hittar info.

Uppdraget ska vara jämnt fördelat över länet, och senast den 21 september får du som anmält intresse veta om du kommit med. I så fall får du en inbjudan till "Kreativ utbildningsdag".

Det första som händer är att du kallas till "Kreativ utbildningsdag".

Där får du kunskap om:

 • Coronaviruset och hur du skyddar sig och andra.
 • Kriskommunikation och medier.
 • Metodtips och andra idéer.
 • Du och övriga ambassadörer delar också med er av egna erfarenheter och lämnar förslag till Krissamverkan Kalmar län.

Vi tar sedan gemensamt och snabbt tillsammans fram det material som vi bestämt under utbildningsdagen.

Varje ambassadör håller minst sex stycken informationspass under hösten – digitala eller analoga (beroende på smittläget). Ensam eller tillsammans med andra. På den egna skolan eller på andra skolor och i andra situationer.

Hur mycket du kan göra på skoltid utöver det som står här, bestäms av skolan. (Vill du arbeta vidare utför skoltid kan du ta hjälp av ambassadörernas kontaktpersoner på Länsstyrelsen.)

Coronaambassadörernas uppdrag slutar den 31 december 2020.

Du som blir Coronaambassadör

 • Hjälper till att skapa framtidstro och begränsa coronasmitta!
 • Utbildar dig under "Kreativ utbildningsdag". Utbildningsplats och workshoppar är coronaanpassade. Du måste vara med på utbildningen för att kunna vara ambassadör.
 • Hjälper till att ta fram kommunikationsmaterial och idéer under utbildningsdagen och eventuellt i efterhand.
 • Skriver på en överenskommelse om vad uppdraget ska innebära.
 • Informerar analogt, digitalt eller i möten med andra, på din egen skola, andra skolor i ditt område, och eventuellt på andra platser eller kanaler där ungdomar finns (beroende på vad som är möjligt utifrån smittsituationen).
 • Berättar för andra om smittspridning, risker och möjligheter så att de kan ta kloka beslut.
 • Blir ett ansikte utåt för arbetet mot smittspridning och för framtiden i länet.

Länets ambassadörer får sitt uppdrag av Krissamverkan Kalmar län. Det är ett unikt uppdrag som pågår från det att ambassadörerna är uttagna och utbildade, till den 31 december 2020.

Innan du börjar ditt uppdrag, bjuds du in till Kreativ utbildningsdag. Det är en heldag. Under förmiddagen träffar du experter från smittskyddet i länet som berättar om smittan och om Corona. De visar bland annat hur du kan lära andra att skydda sig. I olika workshops kan du också träffa grafiska designern Calle Thor som hjälper oss att ta fram logo och grafisk bild, en kommunikatör som hjälper till att ta fram infofilm till KLT:s bussar och webbplatser, Helena Rouditou-Andersson från Byteatern som hjälper till att hitta bra former för hur du kan berätta så att andra lyssnar. Du träffar också Jesper Ericsson eller Louise Haag från Sveriges Radio P4 som berättar om källkoll och nyhetshantering i samband med Corona.

 • Samma utbildningsdag är vid tre olika tillfällen på olika platser i länet den 28, 29 och 30 september. Se mer information under fliken "Viktiga datum" längre ner på sidan.
 • Resa, lunch och fika ingår.
 • När programmet är helt klart hittar du det på den här sidan.

Coronasäkert

Smittskyddsläkaren och Region Kalmar län hjälper till att göra utbildningsdagarna så coronasäkra det går. Lokalerna kommer att anpassas och vi arbetar med avstånd mellan oss. (Det ingår också i arbetet att själv kunna berätta hur en coronasäker träff kan genomföras.) Dessutom hålls tre likadana tillfällen så att vi inte blir så många varje gång.

På workshopparna

Calle Thoor Länk till annan webbplats.

Helena Rouditou-Andersson (Byteatern) Länk till annan webbplats.

Jesper Ericsson Länk till annan webbplats.

Louise Haag Länk till annan webbplats.

Förutom det stora tack som samhället ger dig, får du:

 • Ett personligt uppdragsdiplom till ditt CV. Det visar vad uppdraget inneburit, vilka uppdragsgivarna varit, under vilken period det pågått.
 • Ett personligt utbildningsintyg, med detaljerad information om vilken utbildning du fått, innehåll och hur lång utbildningen varit.
 • Personlig inbjudan till avtackning hos landshövdingen i samband med att uppdraget är slutfört i december 2020 (under förutsättning att situationen tillåter det, annars skjuts det upp).
 • Ett Citykort (presentkort) värt cirka tusen kronor. (Du väljer själv under utbildningsdagen mellan några olika orter i länet där du vill använda kortet)
 • Du är också med i en utmaning om ett ”Superpresentkort” som delas ut under avtackningen på residenset.

Informationspassen som ni håller i kan se olika ut. Här är tre exempel:

 1. På en gymnasieskola

En gymnasieskola i länet som inte har någon ambassadör ber er komma och informera på plats. Eller så har ni själva tagit kontakt och erbjudit er att komma!

Först gör ni en riskbedömning utifrån en checklista, analyserar och bestämmer er för att åka dit:

 • Ni är själva symptomfria och eftersom det är gott om plats på skolan ni ska besöka och det går att Coronaplanera lokalen innan ni kör igång, svarar ni ja. Kanske kan ni till och med vara utomhus.
 • Ni kollar förstås också att det går att åka både dit och hem utan trängsel. (Om något av ovan inte funkar föreslår ni istället ett digitalt pass.)

Så förbereder ni:
Eftersom ni alltid är minst två ambassadörer på plats stämmer ni av med varandra;

 • Hur ni ska föreläsa.
 • Hur ni ska ta er på plats.
 • Vad ni behöver ha med er.

Till er hjälp kan ni exempelvis ha:

 • Informationsmaterial – samma för alla (klistermärken, film, powerpoint eller liknande).
 • Informationsmaterial – som ni själva valt ut eller skapat (ljud, bild, film, infoblad eller liknande).
 • Plastband/skyltar/handsprit – annat som kan användas för att styra upp säkerheten i lokalen.
 • Magnetskylt med logga för bil – om det inte går att åka kommunalt.

När ni är på plats:
När lokalen är klar, och deltagarna är där informerar ni på det sätt ni själva tycker är bäst. Ni får tips och förslag på upplägg under "Kreativ utbildningsdag". Uppdraget är att förmedla framtidstro och begränsa smitta!

Den som känner sig osäker får stöd av länsstyrelsens coronakontakter Mari Strålman och Helen Nilsson (kontaktuppgifter finns längst ner på den här sidan).

 1. Ett digitalt informationspass

Ett digitalt informationspass kan ha liknande innehåll som ett fysiskt, men körs i de videosystem som ni är vana vid att använda och som deltagarna har tillgång till. Det kan också vara sociala medier eller i andra digitala kanaler. Här får ni också tips under utbildningsdagen och kan få hjälp av länsstyrelsens coronakontakter i efterhand.

 1. Informationspass utanför skolan

En förening kan be er att komma på kvällstid och hålla i ett informationspass. Ni gör samma riskbedömning som vanligt. Innan ni tackar ja stämmer ni av med skolan om det ska räknas som ett uppdrag på skoltid. Ni kan självklart välja att göra det efter skoltid, men oavsett vad ni väljer är kraven på säkerhet alltid samma. Här kan ni också ta länsstyrelsens coronakontakter till hjälp om ni vill.

Krissamverkan Kalmar län är ett samlat namn för alla myndigheter och organisationer som samarbetar när det uppstår kriser i länet. Det kan vara stora bränder, stormar, oljeutsläpp, kärntekniska händelser, olyckshändelser med många inblandade eller som det vi just nu befinner oss i; epidemier och pandemier.

I vårt län träffas myndigheterna fyra gånger per år och diskuterar hur vi ska hjälpas åt för att förbereda oss, för att stämma av planer, öva oss och utbilda oss tillsammans. Däremellan träffas vi på olika möten i särskilda grupper; kriskommunikatörerna för sig, räddningscheferna för sig, säkerhetsansvariga för sig och så vidare. Under våren 2020 har de flesta möten varit på distans på grund av corona och covid-19.

Vid stora händelser kallar Länsstyrelsen Kalmar län samman alla inom Krissamverkan Kalmar län till möten. Under Coronaperioden har det hållits minst ett samverkansmöte i veckan, och även de särskilda grupperna har haft minst ett möte i veckan. Dessutom samarbetar vi mellan möten när det behövs.

De här myndigheterna och organisationerna är med i Krissamverkan Kalmar län

 • Länsstyrelsen i Kalmar län (är sammankallande)
 • Länets alla kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik
 • Region Kalmar län
 • Trafikverket
 • Sjöräddningssällskapet
 • Polisen
 • Försvarsmakten
 • Lantbrukarnas riksförbund
 • Sveriges radio P4 (Beredskapsradion)
 • Civilförsvarsförbundet
 • Svenska kyrkan
 • Kustbevakningen
 • Skogsstyrelsen
 • Oskarshamns kärnkraftsgrupp
 • SKB
 • SOS Alarm
 • Migrationsverket
 • EON
 • Kriminalvården
 • Sjöfartsverket

Här hittar du alla datum. Om de är preliminära står det angivet.

 • Under vecka 38 ska din intresseanmälan senast ska vara inlämnad.
 • 21 september – meddelande om du har kommit med skickas ut.
 • 21 september – inbjudan till "Kreativ utbildningsdag" skickas ut.
 • 28 september – "Kreativ utbildningsdag" i Kalmar.
 • 29 september – "Kreativ utbildningsdag" i Västervik.
 • 30 september – "Kreativ utbildningsdag" i Oskarshamn.
 • December (inget datum satt) – Avtackning av Coronaambassadörer på Residenset i Kalmar.
 • 31 december – uppdraget som Coronaambassadör 2020 för Kalmar län avslutas formellt.

Kontakt