Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Solceller är fortsatt heta – 241 nya ärenden på 10 dagar

Solenergipaneler på ett orange tak.

Foto: Mostphotos

Många ville ta sista chansen att söka stöd för solceller. Under de sista tio dagarna som det gick att söka stödet kom det in 241 ansökningar. Som jämförelse: Under hela 2019 kom det in 868 ansökningar om solceller. Länsstyrelsen har totalt fattat beslut om drygt 500 miljoner kronor i år.

- Intresset är stort, framför allt för solceller. Visst hade vi räknat med att många skulle komma i sista stund, men att det skulle vara en sådan här rusning hade vi inte kunnat tänka oss, säger Lisa Mellström, bostadsstödssamordnare på Länsstyrelsen Kalmar län.

Just nu arbetar Länsstyrelsen Kalmar län för fullt med att hantera investeringsstöden för solceller, stöd till hyresbostäder och studentbostäder, äldre bostäder, stöd mot radon i småhus och stöd för ellagring.

Totalt har Länsstyrelsen Kalmar län tagit beslut om 507 782 254 kronor, alltså drygt 500 miljoner kronor, från januari till sista augusti i år. Detta gäller både nya ärenden, utbetalningar och alla stöd. Att sätta in solceller är fortfarande mest attraktivt eftersom flest sökt detta stöd.

Stödet för att sätta in solceller har pågått i tio år och sista ansökningsdagen för stödet var 7 juli. Det var många som passade på. Under 10 dagar fick Länsstyrelsen Kalmar län in 241 ansökningar. Det kan jämföras med 868 solcellsansökningar under hela 2019.

Länsstyrelsen Kalmar län har hittills fattat beslut i 829 nya ärenden till och med augusti i år. Den samlade summan för alla beslut gällande alla stöden uppgår till drygt 500 miljoner kronor, exakt handlar det om 507 782 254 kronor.

- Vi har hittills i år fattat 624 utbetalningsbeslut till ett belopp av 267 miljoner kronor. Vår handläggning innebär bland annat att vi tar två beslut, dels ett beslut då vi öronmärker pengar till just det projektet och ett utbetalningsbeslut, då den sökande får sina faktiska pengar.

Kontakt