Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Symboliskt tack till all vårdpersonal

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård har delat ut en fana till Region Kalmars sjukvårdspersonal. Fanan tjänar som ett symboliskt tack till alla som har arbetat och arbetar med att bekämpa covid-19.

Vid en liten ceremoni togs personalens fana emot av hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, sjukhuschef Annkristin Svensbergh, och Henning Ronold, verksamhetschef på infektionskliniken på Länssjukhuset i Kalmar (där covid-19-patienterna har vårdats).

– Vi vill tacka er alla för arbetet under den här första delen av pandemin. Det här är ett litet symboliskt tack. Jag hoppas också att vi kan fortsätta det goda samarbete vi har haft i länet och fortsätta hålla smittspridningen på en låg nivå, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Samtliga Sveriges regioner har fått motta flaggor eller fanor, efter beslut av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Landshövdingarna har fått uppdraget att dela ut flaggan eller fanan till det största sjukhuset i varje region. Initiativet ska ses som en hedersbetygelse och ett tack till samtlig vårdpersonal som har arbetat och arbetar med den pågående pandemin. Stiftelsen vill genom att använda den svenska flaggan, en av de främsta symbolerna för Sverige, hedra och tacka sjukvårdens medarbetare

– Under våren ställde vi snabbt om verksamheten på våra sjukhus i länet för att kunna hantera konsekvenserna av coronapandemin. Jag är stolt över den insats som våra medarbetare har gjort, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag är en opolitisk sammanslutning med syfte att väcka intresse för nationaldagen och den svenska flaggan. Huvudmän är Sveriges landshövdingar och stiftelsens beskyddare är kung Carl XVI Gustaf.

Kontakt