Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphävs i hela Kalmar län

Fötter och ben på ett flertal människor som går på en kullerstensgata.

Från klockan 12.00 måndagen den 31 augusti upphävs eldningsförbudet i Kalmar län.

I mitten av juni införde de första kommunerna i länet eldningsförbud. Fler kommuner följde senare efter, och sedan i slutet av juni har alla kommuner i Kalmar län haft eldningsförbud. Nu upphäver samtliga kommuner i Kalmar län eldningsförbudet från kl. 12.00 måndagen den 31 augusti. Anledningen är minskade brandriskvärden. Lokalt kan det förekomma högre brandriskvärden. Därför är det viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktig vid eldning i skog och mark. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte. Det är alltid den som tänder en eld, som bär ansvaret om det utvecklas till en brand.

Länsstyrelsen och länets kommuner följer brandriskutvecklingen dag-för-dag för att se om det finns anledning att justera behovet av eldningsförbud. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.

Beslutet om att upphäva eldningsförbudet i Kalmar län har fattats av respektive kommun efter samråd med Länsstyrelsen.

För ytterligare information

Kriskommunikatör på Länsstyrelsens krisberedskapsenhet
Telefon: 010-223 88 31

För frågor på kommunnivå, kontakta räddningstjänsten i respektive kommun

Kontakt