Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringen informeras om torkan i länet

kor i torka

För tredje året i rad råder svår torka i Kalmar län, särskilt på södra Öland. Därför informerar nu landshövdingen regeringen och landsbygdsminister Jennie Nilsson om den svåra situationen för lantbruket i vårt län.

- Kalmar län står för en stor del av Sveriges produktion av mjölk, nötkött, ägg och kyckling. Därför kan det allvarliga läget på sikt inte bara påverka oss, utan hela landet, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Landshövdingen varnar också för att världsarvet södra Ölands odlingslandskap hotas inom en nära framtid om djurantalet minskar, lantbruksföretag försvinner och markanvändningen, som konstituerar världsarvet, ändras.

Ända sedan vattenbristen 2016 samverkar Länsstyrelsen regelbundet med berörda aktörer, i första hand LRF, om långsiktiga och vattenfördröjande åtgärder för jordbrukets klimatanpassning.

- Jag ser att denna information är viktig för regeringen och Jordbruksverket både i pågående budgetdiskussioner om finansiering av landsbygdsprogrammet och i arbetet med den nationella livsmedelsstrategin. Mera akut kan också åtgärder i form av exempelvis riktade stöd till vattenfördröjande och vattenmagasinerande åtgärder komma att behövas, avslutar landshövdingen brevet till landsbygdsministern.

Kontakt