Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i tre kommuner

Det skärpta eldningsförbudet upphävs i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Det råder dock fortfarande eldningsförbud i de tre kommunerna.

Räddningstjänsten i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner beslutar att upphäva beslut om skärpt eldningsförbud i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner.

Räddningstjänsten gör, med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och allmänna väderleksprognos, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är under normala förhållanden de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt skärpt eldningsförbud i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner. Beslutet innebär att skärpt eldningsförbud övergår till eldningsförbud.

Det innebär att det nu råder normalt eldningsförbud i samtliga kommuner i länet.

Kontakt