Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

Låga vattenflöden visas

Torkan håller i sig. Det är nu väldigt låga flöden i flera av våra vattendrag.

Sommaren startade med en varm och nederbördsfattig period, som redan i juni började påverka växt- och djurlivet i länets åar. Det torra och varma vädret har fortsatt.

Länsstyrelsen uppmanar därför alla att inte använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera. Flödena i länets vattendrag är långt under det normala. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

– En lång period med lite nederbörd gör att vattenflödena i länets små och stora vattendrag är långt under det normala för årstiden. Även om det lokalt har kommit regn så tar växtligheten upp mycket av vattnet vilket medför att länets sjöar och vattendrag inte får något stort tillskott av vatten, säger tillförordnad enhetschef Carina Pålsson på Vattenenheten.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön, som till exempel om vattendragens botten torrläggs. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Respektera kommunala bevattningsförbud

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Respektera de kommunala bevattningsförbuden!

Egen brunn? Var sparsam du också!

Har man egen brunn bör man vara sparsam med vattnet och tänka på att stora uttag kan påverka grannens brunn.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara sparsamma med det vatten som finns, oberoende av var det kommer ifrån!

Kontakt