Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen rubricerar avlivning som djurplågeri

Länsstyrelsen rubricerar den uppmärksammade avlivningen av djur som misstänkt djurplågeri.

– Det är den allvarligare graden av brott mot djurskyddslagen. Vi gör den bedömningen efter vad vi sett på filmen, säger Fredrik Ustrup, tillförordnad enhetschef för Djurenheten vid Länsstyrelsen Kalmar län.

Efter att ha fått se en film där djur avlivas på ett sätt som strider mot djurskyddslagen, agerade myndigheten genast. Redan några timmar senare hade ett tillsynsärende startats mot lantbruksföretaget, och innan dagen var slut hade händelsen anmälts till polisen.

– Det är vår plikt att skyndsamt reagera när vi får uppgifter om sådana förhållanden för våra djur, säger Fredrik Ustrup.

Det pågår därför två parallella utredningar.
– Länsstyrelsen har ett tillsynsärende och kommer att göra kontroller för att se till att djurhållningen är bra. Vi hade redan under onsdagen kontakt med lantbruksföretaget, och kommer att besöka dem.
– Det är händelsen och inte lantbruksföretaget som är åtalsanmält. Vi kan inte veta vem som utfört handlingen. Det är upp till polisen att utreda, säger Fredrik Ustrup.

Kontakt