Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphävs i delar av Kalmar län

Karta över kommunerna i Kalmar län där Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner är grönfärgade och resten är orange.

I Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommuner är det nu okej att elda (gröna på kartan). Förbudet kvarstår i länets övriga kommuner (orangemarkerade).

Från klockan 12.00 idag tisdag 28 juli upphävs eldningsförbudet i delar av Kalmar län. Förbudet upphör i Västervik, Vimmerby och Hultsfreds kommun. I länets övriga kommuner kvarstår eldningsförbudet.

Alla kommuner i Kalmar län har haft eldningsförbud sedan den 30 juni och enskilda kommuner har haft eldningsförbud en längre period. I delar av länet upphävs förbudet från och med tisdag 28 juli klockan 12.00. Detta mot bakgrund av måttliga brandriskvärden de kommande dagarna i berörda kommuner.

Lokalt kan det dock förekomma högre brandriskvärden. Därför är det viktigt att allmänheten är fortsatt mycket försiktig vid eldning i skog och mark. Eldning måste alltid ske säkert oavsett om det råder eldningsförbud eller inte.

Länsstyrelsen och länets kommuner följer brandriskutvecklingen dag för dag för att se om det finns anledning att justera behovet av eldningsförbud. Allmänheten uppmanas att följa myndigheternas och mediernas kanaler löpande för aktuell information om rådande eldningsförbud.

Beslutet om att upphäva eldningsförbudet i delar av Kalmar län har fattats av respektive kommun.

Kontakt

Tjänstgörande kriskommunikatör på Länsstyrelsen