Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Älska Ölands ömtåliga natur varsamt

Norra Ölands kustväg

Foto: Lotta Larsson / Länsstyrelsen

Det står helt klart att många vill till Öland i år. Att det är många som besöker naturreservaten är naturligtvis glädjande. Men vi vädjar till besökarna att ta hand om sitt skräp och att bara parkera där det är tillåtet. Det är ett måste för att skydda den ömtåliga naturen.

Coronakrisen och ”hemester” har gjort att allt fler söker sig ut i naturen, till fots, på cykel, med bil och husbil.

Underbart! tycker vi på Länsstyrelsen Kalmar län, som vill att ännu fler ska upptäcka och njuta av naturen, både i och utanför våra naturreservat.

Men för att naturvärdena inte ska skadas och för att det ska vara trevligt för alla är det viktigt följa både reglerna i reservatet och allmänna hänsynsregler.

Tyvärr så gör inte alla det. Från år till år har vi sett allt större problem, framför allt i de strandnära reservaten på norra Öland. I år är det mer problem än tidigare.

Under den senaste veckan har länsstyrelsen fått flera larmrapporter från allmänhet och ansvarskännande besökare.

Bilar kör utanför vägarna, i den känsliga naturen. Det parkeras utanför anvisade markeringar och på ett sätt som omöjliggör för räddningsfordon att ta sig fram. Vi har uppgifter om att det till och med flyttats på stora stenar för att fler bilar ska kunna få plats. Parkeringsplatserna i reservaten används som ställplats för husbilar och husvagnar, trots att det inte är tillåtet. Skräp slängs utanför överfulla soptunnor. Latrinbehållare töms i reservatets toaletter.

Vi på länsstyrelsen gör vad vi kan för att genom skyltar upplysa om de regler som gäller i reservaten, både för vistelse i naturen och för parkering. Vi har i sommar fått anlita vaktbolag för att se till att reglerna efterlevs. Vi för också en dialog med bland andra markägare, trafikverket, polisen och kommunen för att hitta långsiktiga lösningar.

Det har hjälpt, till viss del.

Men sammanfattningsvis menar vi att situationen är oroande. Om reglerna inte respekteras blir alla lidande. Ingen vill stå i långa köer för att komma till ett paradis där det ligger slängda blöjor i naturen.

Vi vill därför vädja till alla besökare i våra reservat att följa trafik- och parkeringsregler och ta hand om sitt avfall på ett ansvarsfullt sätt. Reglerna finns för att alla ska kunna njuta av våra naturreservat.

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding Kalmar län

Karin Bergman
Landsbygdsdirektör Länsstyrelsen Kalmar län

Kontakt