Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna redo att stödja kommunerna när tillsynen på serveringsställen skärps

Människor sittandes på en uteservering.

Foto: Karin Tilander

Den 1 juli träder lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Den innebär att kommunerna ansvarar för hela tillsynen av restauranger, barer och kaféer och även får befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19. Länsstyrelserna ska ge kommunerna råd, stöd och vägledning enligt den nya lagen.

På bara några veckor har länsstyrelser och kommuner sett över behov och rutiner kring tillsynshantering, och snabbt tagit fram information och dokument som kan vara till stöd i det konkreta tillsynsarbetet.

– Kommunerna är vana vid tillsynsarbete sedan tidigare, men den tillfälliga lagen handlar om att förhålla sig till coronapandemin på ett nytt sätt och det kräver nya verktyg och kunskaper. Vi vet att råd och vägledning blir viktigt för många kommuner och vår uppgift är att finnas för dem och hjälpa till att tolka lagen och hur man ska förhålla sig till detaljer i tillsynsarbetet, säger David Engstrand, ansvarig samordnare vid Länsstyrelsen Stockholm som samordnar länsstyrelsernas uppdrag.

Sveriges kommuner och län har olika förutsättningar gällande resurser, bemanning och ekonomi – så vilka är då utmaningarna och möjligheterna med detta nya uppdrag för kommunerna och länsstyrelserna?

– Det är semestertider för alla just nu vilket är en utmaning, både för kommunerna och länsstyrelserna som alla behöver semester. Dessutom vill många turister passa på att äta och fika ute och det ökar risken för smittspridning, säger Annette Ludvigsson som är alkohol- och tobakshandläggare på Länsstyrelsen Blekinge.

Men Annette ser också möjligheter till snabbare beslut för de serveringsställen där det finns trängsel. Den tillfälliga lagen har drivits igenom skyndsamt eftersom vi befinner oss i sommarsäsong med hög risk för folksamlingar och trängsel, något som gynnar smittspridningen.

Den tillfälliga lagen har drivits igenom skyndsamt eftersom vi befinner oss i sommarsäsong med hög risk för folksamlingar och trängsel när många söker sig till restauranger och uteserveringar, något som gynnar smittspridningen.

– Syftet med lagen och vårt tillfälliga uppdrag på serveringsställen är ju att hindra smittspridningen, men ändå ge restauranger och serveringar möjlighet att hålla öppet. De som driver serveringsställen, såväl som allmänheten, har ett ansvar att respektera de regler som finns – så vi hoppas på god vilja och förståelse från alla berörda, säger David Engstrand.

Information om den tillfälliga lagen och vad den innebär för kommuner och näringsidkare

Kontakt