Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Använd inte åvatten för att bevattna fält och trädgårdar

Bäck

En varm och nederbördsfattig period har börjat påverka växt- och djurlivet i länets åar. Länsstyrelsen uppmanar därför alla att inte använda åvatten för att vattna fält, trädgårdar, fotbollsplaner med mera. Flödena i länets vattendrag är långt under det normala. Det vatten som fortfarande rinner fram behövs för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig.

En period med lite nederbörd gör att vattenflödena i de flesta av länets vattendrag är långt under det normala för årstiden. Även om det lokalt har kommit regn så tar växtligheten upp mycket av vattnet vilket medför att länets sjöar och vattendrag inte får något stort tillskott av vatten.

Länets små vattendrag har låga till mycket låga flöden, men även de större vattendragen som Alsterån och Emån har låga flöden.

Det är inte tillåtet att pumpa upp vatten ur ett vattendrag när det finns risk för skada på naturmiljön, som till exempel om vattendragens botten torrläggs. Vid dagens låga vattenföring kan varje större vattenuttag orsaka skada, men även summan av många små uttag kan skada växt- och djurlivet i åarna.

För den som har tillstånd att ta ut vatten gäller de villkor som anges i tillståndet och Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. När det gäller vatten från kommunala ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller.

Respektera kommunala bevattningsförbud

När det gäller vatten från kommunalt ledningsnät är det respektive kommun som bestämmer vad som gäller. Respektera de kommunala bevattningsförbuden!

Egen brunn? Var sparsam du också!

Har man egen brunn bör man vara sparsam med vattnet och tänka på att stora uttag kan påverka grannens brunn.

Länsstyrelsen uppmanar alla att vara sparsamma med det vatten som finns, oberoende av var det kommer ifrån!

Kontakt