Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tunga lastbilar rullar på biogas genom Klimatklivet

Gult rapsfält i förgrunden, i bakgrunden skymtar blå himmel och röd lastbil

Naturvårdsverket investerar i åtgärder där biogas ersätter fossila bränslen i lastbilar. Åtgärderna är en del i en grön omställning och det finns stor potential i att ersätta fossila bränslen med denna typ av drivmedel.

Under 2020 har två företag investerat i projekt som minskar åkerinäringens utsläpp av fossil koldioxid med stöd av Klimatklivet. Investeringar som både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen utöver Klimatnyttan.

Naturvårdsverket investerar i innovativ teknik och en metod som ersätter fossil diesel genom Chaffisen i Torsås AB och Widéns Åkeri i Kalmar AB. Åtgärderna bidrar tillsammans till en utsläppsminskning med cirka 4367 ton koldioxid per år. Naturvårdsverket investerar totalt 1 651 000 miljoner kronor i de båda projekten vilket motsvarar 50 respektive 60 procent av investeringskostnaderna.

Olja fasas ut på företag i Hultsfreds kommun

Ytterligare ett exempel på projekt som Naturvårdsverket investerat i under året rör en energikonvertering. P. Modig Technical Consulting AB ersätter befintlig oljepanna med bergvärmepumpar i Virserum. Åtgärden bidrar till en koldioxidminskning på cirka 109 ton per år. Investeringen från Klimatklivet avser cirka 55 procent av den totala investeringskostnaden vilket motsvarar cirka 1 045 000 kronor under en treårig projektperiod.

Det här är tre exempel på nya investeringar i grön omställning som Naturvårdsverket hittills beslutat om våren 2020. Fler beslut fattas löpande. Totalt har 90 åtgärder i Kalmar län beviljats stöd genom Klimatklivet. Det motsvarar en koldioxidminskning med cirka 55 663 ton per år. Läs mer om besluten och den samlade statistiken för Klimatklivet på den uppdaterade resultatsidan.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar 21–30 september.

Kontakt