Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre nya miljoner mot övergödning

Möckelmossens våtmark på Öland

Möckelmossens våtmark på Öland. Foto: Mostphotos

Flera nya våtmarker väntas bli verklighet och många projekt kommer att vara redo för att startas upp. Vattenråd i norra länet och på Öland får del av de extra tre miljoner som delas ut i Södra Östersjöns vattendistrikt. Fokus är åtgärder och planer mot övergödning.

Det var under våren som Vattenmyndigheten Södra Östersjön utlyste tre miljoner kronor i extra bidrag för vattenråden. Svaret lät inte vänta på sig. Det var ett stort intresse och många goda idéer framfördes. Ansökningar om projekt för mer än sex miljoner kronor kom in.

Nu är det klart vilka som kommer att få ta del av bidragen, och det är en bred blandning av utredningsarbeten och handfasta projekt. Ofta är det övergödning som står i fokus. Hälften av ansökningarna beviljades, i första hand åtgärdsinriktade projekt i övergödningspåverkade områden.

I vårt län handlar det om fyra vattenråd som nu får bidrag: Stångåns vattenförbund, Marströmmens vattenråd, Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd samt Ölands vattenråd.

Det handlar bland annat om att ta fram en förstudie för att göra vattnet i Döderhultsbäcken bättre. I Djupeträsk vill Viråns och Oskarhamnsbygdens vattenråd också anlägga en våtmark på 0,5 hektar.

Ölands vattenråd planerar att titta på hur de kan arbeta med åtgärder för ett bättre vatten i diken och kanaler i små öländska avrinningsområden. Syftet är att ta fram vilka konkreta åtgärder som kan göras. Underlaget ska sedan kunna användas av de markägare som vill göra något för att få ett bättre vatten och minska övergödningen.

I Stångån planeras en inventering samt provfiske av musslor. Resultaten ska sedan användas för att ta fram en åtgärdsplan för Stångån.

Marströmmens vattenråd i norra länsdelen vill förbättra miljön genom att höja nivån i den igenväxta våtmarken Botorpegöl. Våtmarken är egentligen en sänkt sjö.

Fakta Vattenråden

Marströmmens vattenråd

Vattendraget Marströmmen med Bodaån finns i nordöstra delen av Kalmar län, passerar åtta sjöar, korsar två kommuner (Oskarshamn och Västervik) och anlöper flera samhällen (Mörtfors, Misterhult och Solstadström liksom Ishult och Krokstorp) för att mynna ut i Östersjön vid flera punkter.

https://marstrommens.vattenrad.se/om-vattenradet/ Länk till annan webbplats.

Stångåns vattenråd

Stångåns flöde rinner från södra Östergötland söderut via norra Småland och sedan norrut via Vimmerby och sjön Krön. Vidare in i Kinda kommun med Juttern och ut i Åsunden. Vid Rimforsa möter Järnlunden och vidare norrut via Stora Rängen och Ärlången och som ett brett flöde genom centrala Linköping och mynnar ut i Roxen.

http://stangansvattenrad.se/valkommen-till-stangans-vattenrad/ Länk till annan webbplats.

Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd

Vattenrådet driver vattenfrågor i Oskarshamns kommun med ansvar för Virån, Skallarebäck, Döderhultsbäcken, Klämnabäcken och Applerumeån.

https://virans.vattenrad.se/om-vattenradet/ Länk till annan webbplats.

Ölands vattenråd

Vattenrådet omfattar Öland med tillhörande kustvatten. Vattenrådet ska arbeta med alla vattenförekomster, det vill säga kust-, grund- och ytvatten. Vattenrådet vill arbeta för att Ölands dricksvatten har en god tillgång med bra kvalitet, och att dricksvattnet skyddas mot föroreningar, förbättra vattenbalansen i landskapet och gynna biologisk mångfald i sjöar, våtmarker och vattendrag samt förbättra tillståndet i våra kustvatten med inriktning på bad, rekreation, biologisk mångfald och fiske.

https://olands.vattenrad.se/om-vattenradet/ Länk till annan webbplats.


Kontakt