Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventering pågår!

Fyra personer sitter på huk vid en grön våtmark

Konsulterna från Calluna som utför inventeringen till vänster, länsstyrelsens Marcus Arnesson och Susanne Forslund till höger.

Äntligen får vi lära oss mer om våra viktiga, artrika våtmarker – rikkärren på Öland.

En inventering av rikkärren är igång och kommer ge oss massor av värdefull information om exakt var dessa finns, vilka arter som lever där och vilka åtgärder vi kan göra för att gynna dessa områden. Detta kommer bland annat leda till bättre vattenmagasinering, ökad grundvattenbildning och fortsatt hög artrikedom, förhoppningsvis. Till rikkärren hör hela 200 rödlistade arter varav över 80 är klassade som hotade – däribland många orkideer, mossor och snäckor.

Kontakt