Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Uteservering, människor

Foto: Mostphotos

Inom kort kommer riksdagen att fatta beslut om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

Enligt det nya lagförslaget har kommunerna utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder föreslås att gälla från den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna i respektive län stöd, råd och vägledning i detta arbete.

Länsstyrelsen Stockholm har även uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete. Det innebär bland annat att bistå med rutiner och dokumentation för att skapa en sammanhållen regeltillämpning.

– Lagen börjar snart att gälla och vi arbetar nu snabbt med att se hur vi kan stötta länets kommuner med vägledning och nödvändig tillsynsdokumentation för att underlätta deras arbete, säger Kersti Persson, samordnare för uppdraget på Länsstyrelsen Kalmar län.

– Risken finns att det blir trångt på uteserveringar och andra platser under sommaren, men det är viktigt att fortsätta hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter. Kommunernas tillsynsarbete är en viktig del i att minska spridningsrisken och vi ska göra vad vi kan för att bistå det arbetet, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Kontakt