Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud införs i delar av Kalmar län

Från klockan 12.00 fredagen den 29 maj införs eldningsförbud i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås. Beslutet gäller tills vidare.

Eldningsförbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fast bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar med mera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningsställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Bakgrunden till beslutet är höga brandriskvärden och prognoser för kommande dagar. Räddningschefen i beredskap gör löpande bedömningar och analyser av hur brandrisken utvecklas. Allmänheten uppmanas att löpande följa myndigheternas och mediernas kanaler för aktuell information om rådande eldningsförbud.  

Beslutet om att införa eldningsförbud i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås har fattats av tjänstgörande räddningschef i beredskap för de aktuella kommunerna.

Läs mer på respektive kommuns webbplats och på Länsstyrelsens sida aktuella eldningsförbud i länet.

För mer information

Kontakta räddningstjänsten i respektive kommun

Kontakt