Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Felaktiga Viktiga meddelanden till allmänheten

Oskarshamns kärnkraftverk sett från Kalmarsund

Krisinformation.se publicerade idag (27 maj) felaktigt flera viktiga meddelanden till allmänheten på sin webbplats och mobilapp. Ett av de felaktiga testmeddelandena handlade om en kärnteknisk olycka på Clab utanför Oskarshamn och ett annat om dåligt dricksvatten i Kalmar län. Felaktiga meddelande skickades ut efter ett misstag hos Sveriges Radio i samband med utvecklingsarbete i en IT-testmiljö.

Viktiga meddelanden till allmänheten eller så kallade VMA-meddelande är en väg att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra kriser. Ofta är det en räddningsledare som begär att få sända VMA-meddelande. Beredskapskanalen Sveriges Radio sänder räddningsledarens VMA-meddelande i radion och publicerar även VMA-meddelandet digitalt så andra kan förmedla VMA-meddelandet på egna webbplatser eller appar. I det här fallet publicerade Sveriges Radio av misstag flera VMA-meddelande digitalt som även publicerades på webben och i appen hos Krisinformation.se. Misstaget påverkade däremot inte SR:s radiosändningar och inte heller RDS-mottagarna som finns i alla hushåll i den inre beredskapszonen för att varna allmänheten vid en kärnteknisk olycka.

Det var en felaktig inställning i den tekniska miljön hos Sveriges Radio som gjorde att ett antal testmeddelanden från en testmiljö publicerades. Sveriges Radio har nu åtgärdat problemet och avpublicerat de felaktigt utskickade testmeddelandena.  

Kontakt