Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Natur till folket, ett projekt i corona-tider

En vy över öppna gröna landskap under blå himmel med en stenmur i förgrunden med en trapp-övergång till andra sidan.

Följ med oss ut. Foto: Mia Ericsson

För dig som sitter isolerad eller i karantän och inte kan ta dig ut i naturen: vi tar naturen hem till dig istället.

Filmer om fåglar, gråsuggor, natur och andra djur - här kommer en serie med filmer för alla, men speciellt tillägnat till dig som inte kan ta sig ut i naturen för tillfället. Här förenas olika projekt och organisationer i samma mål; att skänka upplevelser till de som inte kan njuta av naturen och djuren på samma sätt i år.

- Vi tar naturen och djuren in i människors vardagsrum! Vi vill tillgängliggöra naturen i och runt Östersjön för alla, inklusive människor som är isolerade i hemmet, men också för dem som inte bor i närheten av vårt vackra innanhav, säger Stina Rigbäck, föreningschef på BirdLife Sverige.

I projektet samarbetar BirdLife Sverige med Länsstyrelsen i Kalmar Län och Postkodstiftelsen. De fantastiska guiderna vi ser i filmerna arbetar på BirdLife Sverige, naturum Ottenby och naturum Trollskogen. På grund av corona-pandemin kan inte naturumen på Öland öppna och projektet ger andra arbetsuppgifter åt naturums personal. Det blir en annan form av naturvägledning helt enkelt. För att nå ut till en bredare publik publiceras filmerna på Youtube och sprids på alla våra sociala medier. Filmerna kan till exempel. handla om Östersjöns fåglar, fiskar, växter, säl och tumlare.

Kontakt

Stina Rigbäck
Föreningschef BirdLife Sverige
Telefon: 070-85 547 57
E-post: stina.rigback@birdlife.se

Kontakt