Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen värnar vår demokrati

Ordförande i kommittén Demokratin 100 år Peter Örn och landshövding Cecilia Schelin Seidegård undertecknar demokratideklarationen.

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokratin 100 år och landshövding Cecilia Schelin Seidegård undertecknar demokratideklarationen.

Länsstyrelsen Kalmar län värnar alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer. Vi tar tydligt avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

Landshövding Cecilia Schelin Seidegård och ordföranden i Kommittén Demokratin 100 år, Peter Örn, har skrivit på en deklaration där Länsstyrelsen Kalmar län lovar att genomföra en rad aktiviteter under 2020 och 2021 som ska stärka vår viktiga demokrati.

Deklarationen är framtagen av kommittén och är en del i deras arbete med att etablera den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin.

Länsstyrelsen Kalmar län vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

 • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet (Kunskap om demokratin är en förutsättning för delaktighet),
 • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin samt
 • bidra till ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället.

Inom ramen för demokratideklarationen åtar sig Länsstyrelsen Kalmar län, i samverkan med andra aktörer i länet, att verka för att befästa de demokratiska värderingarna, stärka respekten för mänskliga rättigheter samt värna rättsstatens principer.

Tillsammans kommer vi arbeta för att stärka demokratin, bland annat genom att:

 • I all verksamhet integrera de mänskliga rättigheterna, särskilt skyddet mot diskriminering.
 • Besöka samtliga länets tolv kommuner för att lyfta de här frågorna.
 • Intensifiera arbetet i integrationsrådet, som är vår plattform för att främja samsyn och öka samverkan och delaktighet i länet.
 • Fortsätta vårt viktiga hbtq-arbete.
 • Fortsätta samarbetet med Kalmar läns museum, där vi bland annat erbjuder föreläsningsserier, workshoppar om demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Tillsammans med Kalmar läns museum publicera en bok om demokratins framväxt i Kalmar län där vi berättar om en avgörande händelse i varje kommun.
 • Under en vecka stå värd för kommitténs demokratistuga och i samband med det arrangera ett program om olika aspekter av demokratin.
 • Regelbundet lyfta demokratifrågan i våra kanaler.

 

Kontakt